top of page

Forum Posts

Admin
Mar 02, 2022
In Chiêm Nghiệm Kinh Sách
(Bắt đầu trang 1.) Cảm Tạ ☀️ Con thành tâm cảm tạ Thiên ân của Đức Phật Tổ, Đức Cha Trời Mẹ Đất, và Cộng Đồng Cửu Phẩm - Phật, Tiên, Thánh, Thần - Tam Giới Thiên Địa Nhân. Con cũng thành tâm cảm tạ công ơn Thầy Tổ và chư vị Đạo Hửu ở địa phương và năm châu thế giới, đã đặc biệt quang chiếu Thanh Quang Điển Lành và trợ giúp cho con có phương tiện thực hiện các tập sách - Thi Văn Tâm Linh Đạo Học - để con và chư vị Đạo Hửu có cơ hội phụng sự Cơ Thiên Địa Đại Đạo của Đức Như Lai Phật Tổ và Đức Thiên Địa Phụ Mẫu. Con chân thành ước mong được chia sẻ Tình Thương, Đạo Đức, và sự hiểu biết về Sức Khoẻ và Tâm Linh Điển Quang Đạo Học cùng với cộng đồng Nhân Sinh, Vạn Linh Tam Giới. Một lần nữa con xin thành tâm đảnh lễ và cảm tạ Thiên Ân Bề Trên, và con đặc biệt cảm tạ chư vị Đạo Hửu, Thân Hửu cùng tất cả quí bạn đọc khắp nơi trên thế giới đã và đang dành rất nhiều cảm tình và sự trợ giúp quí báu. Trân trọng kính bái, Vô Danh Thị LỜI TỰA ☀️ Đốn Pháp nằm trong truyện Luyện Đạo mở linh tâm. Thái Bình ngòi bút viết ra Truyện Ngắn Thi Tập là mong được thai sinh những đứa con văn học vào trong khắp nhân gian Đạo Học quần chúng. Hầu đóng góp ý đẹp lời hay trong tình thương yêu quý kính. Gió lớn tung ra ngoài Đạo Học vang khắp cả. Bao nhiêu năm ngòi bút Thái Bình tu luyện, tâm hồn hoà cùng siêu nhiên, chơn giải, thanh nhẹ và để viết lại thành những dòng kinh luận, văn chương, thơ phú, ca nhạc. Đó cũng là mong được đóng góp tình yêu lành mạnh của mình vào đại chúng. Tâm lành viết thành văn Nhân lành đem phổ hoá. Khí tiết mùa Xuân lúc nào cũng tràn đầy sự ấm áp. Đạo Học của Thái Bình lúc nào cũng mang lại một nguồn văn học thiện cảm, hoà ái, trong linh giác đại đồng của Vũ Trụ. Và để cho luồng hào quang của Đấng Vô Cực Chí Tôn chiếu vào tâm thức của quý bạn, để khi đọc sẽ cảm thấy thân tâm an lạc, nhẹ nhàng. Chơn quang hoà điển giới Đọc giả phát linh tâm. Thái Bình đã kết tụ các chơn quang thiện mỹ vào thành tập truyện hồi quang sáng rộng, để nó sẽ trở thành nguồn văn công lý đi với từng người. Và đem đạo đức kết hợp để trở thành một người bạn tri kỷ, tri bỉ, tri tâm, mà trong các đoạn đường đời, đường Đạo, để khi bạn muốn đi đến mục đích của chơn lý trung dung. Hoa tâm dâng Trời Phật Pháo tay đón Thái Bình. Lân múa hay là nhờ tiếng pháo. Văn thơ ca phú hay là nhờ tiếng vỗ tay và sự góp ý của các bạn đọc giả xa gần. Còn đạo đức kết hợp thì hoa tâm mới khai, và Thiên Môn mới trổ một toà sen ngọc, để đưa rước tâm linh trở về Nguồn Cội. Nhạc Tiên mở chánh toà Người văn bút dâng hoa Thơ Hoa trong lòng phát ra Con lễ Đấng Trời Cha Trong tình yêu đại chúng Muôn ngàn đời hoá thanh. Kính Bái, Vô Danh Thị. Chơn Đạo Vô Hình. Chơn Phật Vô Tướng. Chơn Nhơn Vô Danh. Chơn Tu Vô Tranh. THÁI BÌNH TRUYỆN NGẮN THI TẬP ☀️ TRÚC ĐÀO ⭐️ Trúc nói Đào: "Mỗi năm chị sanh sản chỉ có một lần, mà ai cũng thích ghé thăm, nâng cành hái quả. Còn tôi thì ít người để ý đến." Đào trả lời: "Như anh vậy mà sướng đó. Cây thẳng, lá xanh, trống lòng, đầy khí. Lòng anh không chứa vật gì, để trống không, nên người quân tử thường thích ứng. "Còn thân anh đứng thẳng, nên Đạo Gia càng ưa thích. Vì vậy nên nhẹ nghiệp, không bị ai nâng cành bẻ trái, an định vô vi, dễ về Bồ Tát Giới. "Còn em kiếp trước thiếu tu, không làm tròn hạnh mẹ, không chịu sanh con, nên kiếp này bị đày làm cây Đào, sanh hoài không nghỉ, một năm đẻ cả ngàn đứa mà chủ còn chê ít. Vậy mà anh bảo em vui, vui không nổi rồi vậy anh Trúc ơi!" Đào ở Nam Phương, Trúc ở Tây Nhờ duyên tao ngộ Thái Bình xây Tu thiền như Trúc trong lòng trống Đứng thẳng chỉ thiên nhẹ gót mây. Đạo người quân tử thường ngay thẳng Trống dạ chơn tu mở huệ căn Thanh lòng mới thấy hồn siêu xuất Tịnh ý quay chơn mở cửa Thiên. Đưa hồn về lại Bồng Lai cảnh Lập đảnh an lư học mối giềng Lòng trống cầu Tiên, Tiên đến rước Tâm không cầu Phật, Phật trợ duyên. 🌿 (Hết trang 4.)
1
4
108
Admin
Jan 28, 2022
In Chiêm Nghiệm Kinh Sách
(Bắt đầu trang 1.) Cảm Tạ ☀️ Con thành tâm cảm tạ Thiên ân của Đức Phật Tổ, Đức Cha Trời Mẹ Đất, và Cộng Đồng Cửu Phẩm - Phật, Tiên, Thánh, Thần - Tam Giới Thiên Địa Nhân. Con cũng thành tâm cảm tạ công ơn Thầy Tổ và chư vị Đạo Hửu ở địa phương và năm châu thế giới, đã đặc biệt quang chiếu Thanh Quang Điển Lành và trợ giúp cho con có phương tiện thực hiện các tập sách - Thi Văn Tâm Linh Đạo Học - để con và chư vị Đạo Hửu có cơ hội phụng sự Cơ Thiên Địa Đại Đạo của Đức Như Lai Phật Tổ và Đức Thiên Địa Phụ Mẫu. Con chân thành ước mong được chia sẻ Tình Thương, Đạo Đức, và sự hiểu biết về Sức Khoẻ và Tâm Linh Điển Quang Đạo Học cùng với cộng đồng Nhân Sinh, Vạn Linh Tam Giới. Một lần nữa con xin thành tâm đảnh lễ và cảm tạ Thiên Ân Bề Trên, và con đặc biệt cảm tạ chư vị Đạo Hửu, Thân Hửu cùng tất cả quí bạn đọc khắp nơi trên thế giới đã và đang dành rất nhiều cảm tình và sự trợ giúp quí báu. Trân trọng kính bái, Vô Danh Thị LỜI TỰA ☀️ Văn thường ôn thường sáng Võ thường luyện thường dũng. Tôn Ngô Binh Pháp là đạo làm tướng của thời xưa. Văn Ngôn Thuật Luận là Đạo Thái Bình của đời nay. Một câu văn ngôn là một đường gươm trí tuệ của Đạo Gia; có thể chặt đức lòng phàm ngã của đối phương để thay vào nguồn pháp lý của linh tâm minh kính. Đạo đức xưa nay bàn ở chỗ đốn pháp là: Đốn một câu văn để thay đổi lòng phàm Soi một luồng chơn pháp để minh tâm kiến tánh. Khi xưa Lục Tổ Huệ Năng chỉ có nghe được hai câu kinh: Ưng Vô Sở Trụ. Nhi Sanh Kỳ Tâm, mà ngộ được tự tánh và đi tìm Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn để thọ pháp học Đạo. Đến khi đắc pháp mới đi khai giáo cho chúng sanh thấy tánh và được truyền Tổ Thứ Sáu của Đạt Ma Sơ Tổ phổ bá. Đời nay ngòi bút Thái Bình cũng nhờ ngộ được hai câu kệ: Chơn Đạo Vô Hình. Chơn Phật Vô Tướng, mà tìm ra được nguyên lý của Hư Không Đại Định, mà kết thể hiệp làm một với Đại Đạo của Thầy; Thần Khí hiệp làm một vào Chơn Khí Diệu Quang Di Lạc. Và đem tâm Thánh Đạo viết ra văn bút Thái Bình để đóng góp cho các Linh Tâm tìm đường về nguồn cội cùng nhau học tập chơn ngôn diệu lý của Thầy. Đạo là một biển hào quang chí linh chí thiện; chuyển hoá Càn Khôn; vận hành Vũ Trụ; làm thầy Tam Giáo; làm chủ Đất Trời; làm chúa nhân loại; trên cầm Thiên Mệnh của Trời; dưới định số cho vạn vật. Mỗi mỗi không thấy mà sanh trụ hoại diệt của mỗi chu kỳ điều có sự vô hình của Thầy đã an định. Cho nên, Đạo Học của Thái Bình xin được viết lại những gì Thầy cho phép. Còn sức học vô biên của Hư Không Đại Định, cho dù học mãi cũng không bao giờ hết. Chơn Đạo Hư Không Mật Ngôn Huyền Ẩn. Khi đã hội nhập vào Đại Thể của Vũ Trụ Hư Vô mà học, thì cái linh tâm linh giác, hiệp đồng thức hoá sanh, huệ tâm khai mở của mình để mà học. Đại Thể sáng quang minh Tâm Linh hiệp nguồn Đạo. Học đến đây: Thức cảm ứng thần giao Đạo cảm ứng vô ngã. VĂN NGÔN THUẬT LUẬN ☀️ 1. Một chén thuốc không đắng trị không nổi một cơn cảm nặng. Lời nói không thẳng không xuyên qua được trái tim người cằn cỗi. 2. Con dao bén cắt gọt được khéo. Lời nói bén quá sẽ cắt đứt tình cảm của người thân. 3. Dồn người vào chỗ cô thế thì không nên làm, vì đường cùng tắt phản, vật cực tắt biến. 4. Được thưởng một bửa tiệc ngon không đáng quý bằng gặp được người biết trọng nhân nghĩa. 5. Giận người mà bôi nhoạ người là việc không nên làm, vì người rửa sẽ sạch, còn mình lại bị dơ hoài ở trong tâm. 6. Cuộc vận mệnh đi như giòng nước, có lúc ròng lại lớn. Chỉ sợ người không đủ nhẫn nại để ngồi chờ. 7. Vàng và ngọc là một thứ trang sức quý giá, nhưng có khi cũng không bằng lời châu tiếng ngọc. 8. Nhân nghĩa là một thứ tình cảm vô hình hửu tướng, chứa không bao giờ đầy, trả không bao giờ dứt. 9. Không phải chỉ ăn ngon ba buổi là đủ để làm người, mà phải học mãi vẫn chưa đủ. 10. Làm phước thiện một đời sợ chưa được toàn thiện, làm ác một lúc thì ác chứa thành non. Chưa vào quan tài thì chưa vội nói mình lành vậy. 11. Không ai giúp mình cho bằng chính mình. Không ai gần mình cho bằng vợ mình. Vậy vợ mình là tri kỷ đó vậy. 12. Một đời mà không có bạn như đồng hạn cây khô. Một đời mà chưa tìm được bạn là còn ích kỷ. Nếu không ích kỷ thì tự nhiên có tri kỷ. 13. Thấy ai cũng xấu chỉ có riêng mình tốt, là mình đang ở Địa Ngục. Thấy ai cũng tốt chỉ có mình xấu vậy là đang về Thiên Đàng. 14. Mọi người điều hay chỉ có mình dở, là cầu tiến. Mọi người dở mà mình hay, là luôn bị thất bại. 15. Mỗi con người điều có cái hay riêng của họ và cũng có cái dở đi kèm theo. Hay nên học, dở nên bỏ. 16. Trí Tuệ mà được trau giồi thì càng sáng. Tài Đức mà được rèn luyện thì vững mạnh. Đạo Pháp mà được tu bổ thì thông suốt. 17. Không có loại thuốc gì trị bịnh cho người cố chấp. Chỉ có thời gian là liều thuốc tự trị. 18. Người thi sĩ là người giàu hồn thơ mà nghèo vật chất. 19. Người tu sĩ là người giàu tinh thần của Đạo Học Tâm Linh, mà cũng là nghèo về vật chất, nghèo đến mức không có đủ quần áo để thay đổi. 20. Yêu đương mà đi theo con tim sẽ bị đau khổ, còn đi theo lý trí sẽ được hạnh phúc. 21. Tình yêu không nên đổi bằng vật chất, vật hết tình tuyệt; không nên đổi bằng sức mạnh, lúc yếu nó trốn; cũng không nên đổi bằng địa vị vì nó sẽ biến theo thời thế; chỉ có đổi bằng nhân nghĩa thì mới được bền vững. 22. Một que cũi khô có thể cứu được người bịnh hoạn. Một lời nói chơn thật sẽ làm tỉnh được lòng người yếu đuối. 23. Phật Pháp là một món ăn không có mùi vị, như cây chưa đẽo, như nước còn tinh khiết, vì vậy muốn dùng vào việc gì cũng được. 24. Con nai thích uống nước suối trong sạch, thích ăn lá có vị thuốc là để thanh lọc hằng ngày. Nhưng tại sao nó không thành Phật? Tại vì nó chưa biết sử dụng Phật Tánh của nó. 25. Con người ngang ngược không có Địa Ngục nào họ sợ; không có sức mạnh nào họ qui phục. Vậy mà một cơn cảm nặng hay một cơn sốt rét họ lại tỉnh tâm. 26. Khi nào nhân nghĩa được khôi phục thì hoà bình sẽ được lập lại. 27. Tệ đoan càng nhiều, phong kiến càng quá, luật pháp càng hà khắc, thuế má lên cao, tiền tệ bị mất giá, đó là sắp thay đổi. 28. Đời càng văn minh vật chất, thì vật chất và thời gian dư thừa nên sanh ra tệ hại. 29. Nóng không ưa, lạnh không thích, là loại người bị bịnh thần kinh, có trị cũng tổn thương, hao thần tốn khí vô ích. 30. Ăn ngon không khen, dở thì chê. Loại người này sống không bao giờ có hạnh phúc, vì chính họ đã đánh mất. 31. Trên không tôn kính tín ngưỡng, dưới không tôn trọng luật pháp, họ là cục đá quí mới đầu thai. 32. Người vợ mà đang áo cho chồng là tỏ hết tấm lòng của mình vậy. Người chồng thờ ơ, hoặc khi đi xa về mà không có quà cho vợ, đó là sự sơ sót lớn trong đời. 33. Một bửa cơm đạm bạc mà ngon hơn bửa tiệc lớn. Sống chung với người vợ thật thà còn có hương vị hơn vào chỗ trà lầu tửu quán. 34. Đường dài không ngán bằng khi lương tâm của con người bị sa đoạ. 35. Sông cạn ít có cá lớn, biển sâu ít có rông rêu. Chỉ sợ nước cạn thì bày ra hết. 36. Không có gì quý hơn lương tâm mình bừng sáng. 37. Không có tiếng chuông nào thức tỉnh lòng người bằng tiếng chuông Lôi Âm Tự. 38. Tình yêu của Đạo là sự an nhiên tự tại, nó đến tự nhiên, nó đi tự tại, mà luôn thanh thản, trong nội thức an vui. 39. Tình yêu của Phật là dụng đức đại bi, dụng lòng từ ái, mà hoá giải nghiệp chướng trong tình trường trai gái, để rồi tự nó tỉnh tâm hành Đạo trong tình yêu giải thoát. (Hết trang 10.)
6
14
200
Admin
Jan 27, 2022
In Diễn Đàn Thi Văn
Đợi chờ một mùa Xuân Nhân Đức quả chín lành Nhân Tâm thuần Quân Tử Nhân Đạo sáng tựa Trăng! Đợi chờ một mùa Xuân Chim muôn hót vang mừng Muôn hoa khoe sắc thắm Chào đón Hội Thượng Thanh! Đợi chờ một mùa Xuân Người Tu_ "Lễ" đủ đầy "Nghĩa" Tròn trong Thiên Địa “Trí_Tín” vẹn Phật Trời. Đợi chờ một mùa Xuân Bao Niên Thiếu Anh Hùng Bao Diễm Kiều Thục Nữ Gìn giữ Đạo "Lòng Không"! Đợi chờ một mùa Xuân Tâm Ái Ố bỏ rày Tâm Vị Tha_Bát Ái Thường trao Tánh sửa mài! Đợi chờ một mùa Xuân Lòng Đố Kị chẳng còn Hợp Hoà trong Thiên Mệnh Phò Thánh Đức Cơ này! Đợi chờ một mùa Xuân Phật nhẹ gót chân hài Bước đường quê hương Việt Chánh Pháp được chuyển dài! Mừng đón một mùa Xuân Phổ Chánh Pháp Chân Truyền Phổ Tâm Kinh_Di Lạc Phổ Đạo Trời _Thiên Cương! Muôn Vạn Sắc ngày Xuân Vạn khúc hát hữu tình Vạn lời thơ đối ẩm Vạn tiếng chào Hân hoan! Kính ly Trà mãn niên Kính chung Rượu đầu Xuân Trên Thầy và Sư Mẫu Chứng trẻ Hồi Quy Nguyên! Nam Mô Hoan Hỷ Thiên Cương Phật! Thiên Đạo Thái Bình! Đệ tử _Kính bái Đức Thánh Luân Vương Minh Sư Vô Danh Thị!
MỪNG ĐÓN TÂN XUÂN 2022!  content media
5
0
49
Admin
Dec 22, 2021
In Chiêm Nghiệm Kinh Sách
Cảm Tạ ☀️ Con thành tâm cảm tạ Thiên ân của Đức Phật Tổ, Đức Cha Trời Mẹ Đất, và Cộng Đồng Cửu Phẩm - Phật, Tiên, Thánh, Thần - Tam Giới Thiên Địa Nhân. Con cũng thành tâm cảm tạ công ơn Thầy Tổ và chư vị Đạo Hửu ở địa phương và năm châu thế giới, đã đặc biệt quang chiếu Thanh Quang Điển Lành và trợ giúp cho con có phương tiện thực hiện các tập sách - Thi Văn Tâm Linh Đạo Học - để con và chư vị Đạo Hửu có cơ hội phụng sự Cơ Thiên Địa Đại Đạo của Đức Như Lai Phật Tổ và Đức Thiên Địa Phụ Mẫu. Con chân thành ước mong được chia sẻ Tình Thương, Đạo Đức, và sự hiểu biết về Sức Khoẻ và Tâm Linh Điển Quang Đạo Học cùng với cộng đồng Nhân Sinh, Vạn Linh Tam Giới. Một lần nữa con xin thành tâm đảnh lễ và cảm tạ Thiên Ân Bề Trên, và con đặc biệt cảm tạ chư vị Đạo Hửu, Thân Hửu cùng tất cả quí bạn đọc khắp nơi trên thế giới đã và đang dành rất nhiều cảm tình và sự trợ giúp quí báu. Trân trọng kính bái, Vô Danh Thị LỜI TỰA Xưa nay bao kinh điển giảng giải về chữ Đạo, mà chưa ai làm sáng tỏ nó ra cho các giới đồng hiểu về cái sáng huyền diệu và minh triết của Đạo. Nay tôi xin lấy sự giác ngộ của bản thân để chia sẻ cùng các bạn học giả tham thiền "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu" chỗ huyền huyền diệu diệu của Đạo. Các bạn hãy cùng tôi đi sâu trong Vũ Trụ Quang để đồng nghiên cứu sự huyền diệu linh ứng của Đạo, và đồng tịnh luyện để thấy được Đạo là con đường giải thoát, và để thấy các cảnh trí vô thinh thanh tịnh. Chúng ta cùng đi đến mục đích của nó bằng: Đạo Phi Thường Đạo Danh Phi Thường Danh. Bạn có đi đến chỗ vô cùng của Đạo thì mới thấy sự huyền diệu của Đạo Pháp là: pháp Lực, pháp Thân, và phát Quang, phát Huệ. Khi bạn có đi qua hết các trường đạo đức từ Chơn Thần, Chơn Thánh, Chơn Tiên, và Chơn Phật; các bạn có học hết và qua các trường Đạo Học Tâm Linh như trên, thì mới thông suốt được câu: "Đạo Phi Thường Đạo, Danh Phi Thường Danh." Ở đó hoàn toàn là Linh Khí của Hư Vô, trên dưới thông suốt, trước sau không nhiễm, trong ngoài trống rỗng mà dung chứa hết tất cả mọi vật linh ứng. Đi khắp Tam Thiên Thế Giới, Ba Cõi, Sáu Cung, đều thấu triệt Linh Khí của Hư Không. Đến thì hiệp, đi thì tan, gặp thì kết, nơi nào cũng hoá duyên được, vị trí nào cũng tận độ được trong linh giác của người đạt Đạo. Tuy là cõi Hư Không vô hình bóng, mà rất sống động trong các lãnh vực siêu nhiên. Vốn của Hư Không Chi Khí là Không Không. Nhưng cũng từ đó sanh ra Đạo và các Linh Sắc, và các Linh Tướng. Còn người tu lưu thanh khử trược là giải cho tâm thức của chính mình thông suốt được những di thức mà mình mượn từ cõi Hư Không. Chơn Linh lìa Không để xuống đầu thai làm một con người. Đạo cũng từ Không - Hư Vô Chi Khí - mà đi. Người tu từ đây tu luyện về để hiệp cùng Đạo, cho nên phải cần có sự chơn giải của các vị Minh Sư thành Đạo, để làm một con đường minh chánh tâm kinh, hồi quang phản chiếu, để thành thiên chân thuật luận. Đạo Lớn Không Tên nên làm Thầy. Đức Lớn như Không Gian nên làm Cha. Nhân Lớn như Vũ Trụ nên làm Mẹ. Kính Bái, Vô Danh Thị. Chơn Đạo Vô Hình. Chơn Phật Vô Tướng. Chơn Nhơn Vô Danh. Chơn Tu Vô Tranh. (Hết trang 2.)
6
9
215
Admin
Dec 11, 2021
In Chiêm Nghiệm Kinh Sách
Cảm Tạ Con thành tâm cảm tạ Thiên ân của Đức Phật Tổ, Đức Cha Trời Mẹ Đất, và Cộng Đồng Cửu Phẩm - Phật, Tiên, Thánh, Thần - Tam Giới Thiên Địa Nhân. Con cũng thành tâm cảm tạ công ơn Thầy Tổ và chư vị Đạo Hửu ở địa phương và năm châu thế giới, đã đặc biệt quang chiếu Thanh Quang Điển Lành và trợ giúp cho con có phương tiện thực hiện các tập sách - Thi Văn Tâm Linh Đạo Học - để con và chư vị Đạo Hửu có cơ hội phụng sự Cơ Thiên Địa Đại Đạo của Đức Như Lai Phật Tổ và Đức Thiên Địa Phụ Mẫu. Con chân thành ước mong được chia sẻ Tình Thương, Đạo Đức, và sự hiểu biết về Sức Khoẻ và Tâm Linh Điển Quang Đạo Học cùng với cộng đồng Nhân Sinh, Vạn Linh Tam Giới. Một lần nữa con xin thành tâm đảnh lễ và cảm tạ Thiên Ân Bề Trên, và con đặc biệt cảm tạ chư vị Đạo Hửu, Thân Hửu cùng tất cả quí bạn đọc khắp nơi trên thế giới đã và đang dành rất nhiều cảm tình và sự trợ giúp quí báu. Trân trọng kính bái, Vô Danh Thị Lời Tựa Đốn Văn Phật cho tỉnh lòng Đạo Pháp năng hành Linh Bảo hiện ra Ngộ không tên không tướng truyền xa Không động tịnh là nơi giải thoát. Đạo Học là chơn lý vô biên siêu nhiên tịch tịnh, như lòng Trời trước sau trên dưới rỗng tuếch, mà lại chứa cả thiên kinh muôn pháp của Hư Không. Người mới ngộ dường như trống không, vô tư, lặng lẽ, nhưng nào ngờ nơi đó là chỗ linh thiêng vô cùng. Pháp giới thì mông lung vô tận, siêu hình hửu cảm: Như cái nhà lớn chứa hết tất cả chơn linh. Như một cái trống lớn đánh vào vang xa muôn dặm. Như cái nhân lớn vô tên đầy ấp sự vi diệu. Như cõi lòng Trời yêu thương tới chỗ đầu nguồn. Như cái biển lớn đưa các thuyền pháp của Tiên Phật lui tới muôn nơi, ẩn yên một thể bất động. Cõi vô hình sanh vật hửu tình Cõi không động sanh tâm chánh giác. Chơn lý Hư Không là vô hình bóng. - Không thể lấy trí mà bàn, bàn nhiều sẽ trật. - Không thể lấy tâm mà suy, vì suy diễn sẽ sai. - Không thể lấy hiểu biết mà luận đoán, luận đoán sẽ bị lầm lẫn. - Không thể lấy hửu tâm mà chép, chép thì không tỏ sự vi diệu của nó. - Không thể lấy vô tâm mà truy, càng truy càng bị che đậy. Muốn truy nó, thả lòng vô tư. Muốn gặp nó, vô vi tự nhiên. Muốn giữ nó, vô trần bất nhiễm. Muốn tầm nó, tỉnh chỗ có duyên. Có duyên Thiên Lý Toàn Chơn Đạo tâm vô tư liễu ngộ. Người muốn đạt Đạo Lớn: Dọn mình sống tự nhiên Yên thân sống tự tại Yên Đạo sống an nhiên Yên lòng đón Chơn Thiên. Nhứt dục trần sanh Vô vi biến dạng. Nhất động trần mê Chơn tâm che tối. Phả lấp chỗ tự nhiên Che đậy chỗ minh diệu. Cho nên người học Đạo Lớn nên nhớ kỹ: Phàm giả ngã, kết tánh chúng sanh Chơn giả giác tự nhiên Phật hiện. Nhất động không sanh Lương tâm thanh tịnh hiệp về. Đạt tịnh quy thanh Muôn kinh ngàn điển hiệp thành Thánh Tâm. Học Đạo Lớn không tình Nên luyện chỗ vô hình, Đạt Đạo Lớn không tâm Nên Thiên Lý truyền tâm. Ngộ nhất Không khai sáng thiên Không Ngộ nhị Không Kim Thân cải lão. Kính Bái Vô Danh Thị. Chơn Đạo Vô Hình. Chơn Phật Vô Tướng. Chơn Nhơn Vô Danh. Chơn Tu Vô Tranh. ĐỐN PHÁP NGỘ KHÔNG ☀️ CẦU ĐẠO GIẢI THOÁT 🔆 Ở chân núi Tòng Sơn có một vị Thiền Sư đã liễu ngộ được Phật Pháp. Vào một buổi sáng đẹp trời, vị Thiền Sư đang ngồi thiền định, thì có một vị Thiện Trí Thức đến vùng núi Tòng Sơn để gặp vị Thiền Sư vấn Đạo Giải Thoát. Vị Thiền Sư đang thiền định, ông mở mắt ra, thấy nhà Thiện Trí Thức kia lưng mang ba lô, đầu đội lương thực, vai gánh dụng cụ đồ dùng; vừa đội, vừa gánh, vừa vác. Thấy vậy vị Thiền Sư tiếp tục nhắm mắt thiền định. Vị Thiện Trí Thức chờ đến trưa không thấy có kết quả, nên ra về. Vào một hôm, tháng sau, vị Thiện Trí Thức lại tiếp tục hành trang lên núi Tòng Sơn để gặp vị Thiền Sư cầu Đạo Giải Thoát. Lần này, ông mang một cái ba lô và đội một ít lương khô để dành phòng thân. Vị Thiền Sư biết ông đến, nên mở mắt ra và lắc đầu ba lần rồi nhắm mắt lại. Ngài không nói gì, và tiếp tục thiền định. Nhà Thiện Trí Thức, cũng như lần đầu, chờ mãi không được, nên bỏ ra về. Vào tiết Lập Thu, nhà Thiện Trí Thức thức tâm, một lòng cầu Đạo, và quyết gặp cho được vị Thiền Sư để vấn Đạo. Lần này ông chỉ mang theo một gói nhỏ quần áo và một ít lương khô. Đến núi Tòng Sơn, thấy vị Thiền Sư đang ngồi thiền định. Như thường lệ, vị Thiền Sư mở mắt ra nhưng lần này có khác, vị Thiện Trí Thức nầy được vị Thiền Sư mời ngồi và tiếp chuyện. Nhà Thiện Trí Thức rất vui mừng và mau miệng hỏi: "Bạch Sư Phụ, con muốn cầu Đạo Giải Thoát." Vị Thiền Sư đáp: "Con đã bỏ gánh công danh của đời, và con đã giải cho hai vai của mình một gánh nặng, nay nó được thông thả nhẹ nhàng rồi vậy. Còn con bỏ cái ba lô sau lưng nặng trĩu kia, đó là con chấp nhận sống theo tự nhiên, siêu nhiên, không vướng chấp theo lòng tư dục, lượm lặt các thứ phân biệt phàm tâm mà làm vướng bận sự phải quấy của thiên hạ. Và con cũng bỏ luôn cái đội nặng trĩu trên đầu, thì đầu con đã được thông thả. "Từ tạo Thiên lập Địa đến nay, con người từ Tiên Giới giáng trần, vì ham mê mùi trần thế tục mà phải đội đủ các lớp, lâm vào mọi cảnh. Kẻ đội lớp công hầu thì phải học lòn cúi theo thời, ở ăn theo thế, cho phù hợp tình đời. Còn người đội lớp phú quý, thì suốt đời bị lòng hưởng thụ lôi cuốn, theo bè bạn vào những chỗ thanh lâu tửu sắc, mà tưởng lầm là cảnh hưởng lạc cao sang. Chớ bậc chơn tu thấy nó là cửa hang đi vào Địa Ngục đó vậy. Vì ngoại cảnh, con người không biết đội cho khéo trong vai trò của mình một đời, mà đời sau phải bị đội sừng lớn, tai dài, bận đồ da thú, phơi thây cùng tuế nguyệt cho thoả chí tang bồng hồ hải! "Nay con đã vào đây cầu Đạo Giải Thoát, thì con đã bỏ được ba gánh nặng ấy, đó là con đi được nữa đường của Đạo Giải Thoát rồi vậy." Nhà Thiện Trí Thức liền nhờ Thiền Sư dạy cho một nữa đường còn lại của Đạo Giải Thoát. Vị Thiền Sư nói: "Hôm nay ta dạy cho con một pháp thiền căn bản, con về lại gia cang mà tu dưỡng. Vừa tu vừa làm việc nuôi vợ con, và thanh lọc bản thân cho sạch sẽ, thần trí được ôn hoà, rồi ba năm sau vào đây gặp ta." Nhà Thiện Trí Thức chào Sư Phụ rồi ra về lại nhà. Theo lời Sư Phụ, ông vừa tu dưỡng pháp môn thiền định, vừa cải thiện lại đời sống gia đình thành một gia đình có đạo đức. Đúng vào mùa Thu năm thứ ba, ông lại khăn gói lên đường vào núi Tòng Sơn gặp vị Thiền Sư để học thêm phương pháp giải thoát. Vị Thiền Sư dạy phương pháp giải thoát: 1. Buông cái lòng mê đời Cho tánh được an yên Bỏ cái tâm phân biệt Cho trí được thanh tịnh. Quên quá khứ của đời Cho Ma Lục Dục cháy khô. Bỏ cái suy tưởng vị lai Cho Quỷ Thất Tình hết cám dỗ. Quên thân Bỏ phận Diệt danh. Muốn đạt Đạo Lớn Sau trước không có thân sơ Lúc chưa sanh ra là vô tánh Lúc ngộ Đạo rồi phải học vô trần. Xưa nay con người nhận giả làm chơn mà sanh ra hai con đường là tà với chánh. Tà sanh chiếm đoạt Chánh sanh cố giữ. Cả hai không phải là Đạo Giải Thoát. Muốn học Đạo Giải Thoát Phải tự giải chỗ thân sơ. Không mình Không người Không chúng sanh. Trước phi tâm Sau phi tánh. Kế đến là phi phi tưởng. Thì mới không còn ngại chướng trên đường đi vào Đạo Giải Thoát. 2. Bỏ danh phận địa vị Cầu Đạo Lớn bên trong không có mình. Đại học Đạo, cầu Đạo quên mình Tiểu học Đạo, cầu Đạo có mình. Quên mình là: Quên thân cho ngã mạng không sanh Quên tâm cho trí tuệ yên tĩnh Quên tánh cho tà chánh cháy tiêu Quên pháp cho thân được liễu ngộ Quên Đạo cho diệt lòng thiện ác. Đứng trước tâm Tâm lại không tâm. Đứng trước tánh Tánh lại không tánh. Đứng trong lòng Lòng lại không lòng. Đứng trong cảnh vật Mà không có cảnh vật. Có bỏ được như vậy, thì mới tỏ ngộ Đạo Hư Không. 3. Diệt Danh Đạt Đạo. Đạo Lớn không tình Sanh dưỡng Trời Đất. Đạo Lớn không hình Xoay vầng nhật nguyệt. Đạo Lớn không tên Làm chủ thiên hạ. Phật gọi cõi Vô Tướng Là Niết Bàn Tịch Diệt. Tiên gọi cõi Vô Danh Là Chơn Khí Hổn Nguyên. Thánh gọi Cõi Vô Sanh Là Huyền Đồng một thể. Thần gọi cõi Vô Tranh Là Vô Cực Hồng Mông. Con phải luôn nhớ kỹ ba thể diệt danh nầy mà nghiệm cho ra mối Đạo. Chơn Đạo Vô Hình Chơn Phật Vô Tướng Chơn Nhân Vô Danh. Đạo chẳng cầu danh nên được thiên hạ kỉnh thờ Phật chẳng cầu danh nên được nhân loại học tập Chơn tu chẳng cầu danh nên tu Đạo giải thoát. Giải được Đạo của mình Thoát khỏi lòng tư dục. Giải được Đạo của người Là thiên hạ tự an. Thiên hạ tự an Vô Vi khôi phục Thái Bình trăm họ Quả cầu phát quang. Đạo thuần Dương là nhờ trăm họ biết tu dưỡng cho tới chỗ an yên. Bây giờ ta lên lớp cho con về pháp Vô Vi Tiên Thiên. Nhà Thiện Trí Thức hỏi Sư Phụ: - Vậy con phải học ở 'Thiên' nào mới được đắc pháp? Vị Thiền Sư đáp: - Con có nghe qua trong kinh Đạo Học dạy, là Tam Thiên Thế Giới của Trời tuy là một thể, không trước, không sau, không trên, không dưới. Vì Đức Chí Tôn thương đàn con dại, nên Ngài lập ra ba thế giới để dẫn tiến Chơn Linh tu dưỡng Đại Đạo. 1. Thế giới thứ nhất là thế giới hoàn toàn Hư Linh, Hồng Mông huyền diệu; sống bên ngoài của thời gian và không gian vận chuyển; trước sau một chơn khí Hỗn Nguyên; trong ngoài Tam Muội Chơn Hoả đầy đủ. Phần đông các vị Hoạt Phật, Thiên Tôn, đều phải học qua pháp môn Hư Vô Vô Vi. Các vị Hoạt Phật, và các vị Thiên Tôn đều gọi là Chơn Pháp Hư Vô Không Tướng. Cõi nầy được dạy bằng Bạch Tự Chơn Kinh; huyền bí, hoàn toàn huyền bí, siêu hình học. Ở đó là thế giới vô ngôn, vô danh thị. 2. Thế Giới Nhất Nguyên. Ở đây là cõi Hư Linh Chi Khí trở xuống Thái Cực. Thái Cực chia ra ba thể: - Khí Thuần Âm - Khí Thuần Dương - Đạo Trung Dung Trong khí Âm sanh ra Nhất Dương. Nó là cái mặt trời hiện giờ. Đạo gọi là 'trung Âm hửu Dương'. Trong khí Dương sinh ra một tượng Thiếu Âm để đối lại tượng đó là mặt trăng 'trung Dương hửu Âm' hiện nay. Từ đó luồng khí linh thiêng của Hư Vô chiếu xuống chánh giữa của hai khí Âm Dương để làm thế đạo đức cho Âm Dương không lấn chen khí hoá của mình hơn qua vị trí khác. Chơn linh khí cả Vô Cực kết hợp với linh khí của Âm Dương mới sanh ra chín triệu sáu trăm ngàn vì tinh tú hiện diện khắp Tam Thiên Thế Giới. Khi Thái Cực lập được ba thể vừa xong, thì tự nhiên trong Trời Đất kết hợp sanh ra ba tầng Đại La Thiên Giới để đại diện Tam Thốn Khí Linh của Vô Cực, để hiển Đạo khắp mọi nơi. Ở đây Thần Tiên Thánh Phật đồng luyện một pháp môn Tiên Thiên Vô Vi. Pháp môn nầy: Căn Hiền tu đắc Thần Căn Thần tu đắc Thánh Căn Thánh tu đắc Tiên Căn Tiên tu đắc Phật Căn Phật tu đắc Thiên Tôn. Pháp môn nầy nó đi kèm với bộ Thiên Kinh - Vô Tự Chơn Kinh - của cõi Đại Tam Thiên Thế Giới, mà hiện nay Sư Phụ lên lớp cho con về lại tu dưỡng tiếp tục cho đắc pháp để vào được hai cõi nầy mà tu dưỡng ba thời pháp của Trời mới thành chánh quả được. Thời pháp thứ nhất là Huyền Linh Học Thời pháp thứ hai là Thiên Tượng Học Thời pháp thứ ba là Pháp Môn Học. 3. Sau khi Tiên Thiên Thế Giới lập xong, thì Trời lập ra Thế Giới Trung Thiên. Thế Giới Trung Thiên lại chia ra ba Thiên: - Địa Tiên - Thế Giới Nhân Loại - U Linh Giới - cõi Âm. Ba thế giới nầy bao gồm Thần, Thánh, Tiên, Phật, của cõi Địa Tiên. Tất cả phải đi theo sáu đường tiến hoá, gọi là Lục Đạo Luân Hồi, chuyển thân hoá kiếp không ngơi nghỉ. Cho nên Thượng Đế cho dạy các pháp căn bản hửu vi và một số kinh pháp hửu vi cho tới vô vi pháp môn, để dạy cho người biết tu dưỡng tinh thần, phục hồi thể lực. Còn kinh pháp là dạy Ngũ Luân, chỉ đường tu giải thoát. Nhưng giải thoát từ phàm thân mà xuất thần để tu về Trung Giới, để học Tâm Pháp Vô Vi Tiên Thiên, thì mới biết cách hiệp khí hoá Âm Dương, điều hoà mệnh lý, mà sanh ra Thánh Thai lập đảnh an lư, để về lại Đại Thiên Thế Giới, thì mới thật sự giải thoát, hoàn toàn Chơn Linh siêu thoát. Còn phần đông các vị sư phụ đem các pháp Hậu Thiên dạy pháp môn sơ thiền căn bản phổ truyền trong quần chúng, để tập cho thể lực dồi dào mà an dưỡng đạo đức, cho kẻ dữ biết làm thiện, cho người thiện biết làm việc thiện, giúp hiền, độ khó, nâng đỡ lẫn nhau, tương thân tương ái. Cho nên các pháp nầy ai ai tập luyện cũng được. Còn Tâm Pháp của Đạo Gia, không phải muốn học là học được. Tâm Pháp dạy cho người có duyên Tâm Pháp dạy cho người có Đạo Tâm Pháp dạy cho người có căn cơ Tâm Pháp dạy cho người lành Đạo. Tâm Pháp là Linh Bảo của Trời Là ngọc linh thiêng của người Ai được nó như được Pháp Như Ý Ai hành được nó như thâu lòng Trời vào mình. Hửu duyên gieo giống xuống Trời Đất sẽ sanh dưỡng Vô duyên không có giống Vô giống chẳng sanh tông. Nhà Thiện Trí Thức hỏi: "Sư Phụ, có cách nào để con dễ tu đắc Tâm Pháp không?" Vị Thiền Sư dạy: "Tâm Pháp là Tâm của Trời, Pháp của Phật. Người hành Tâm Pháp nên luôn nhớ kỹ những quy định sau đây: 1. Luyện Pháp quy Tâm Ứng biến vạn pháp. 2. Luyện Pháp quy Không Chế ngự muôn cảnh. 3. Luyện Pháp quy Nhất Ứng đối vạn lý. Không lấy Có làm nền Có lấy Không làm nhà. Có Tâm như không Tâm để hoà vào thế giới Huyền Không Hư Linh Chi Khí, huyền hoá đến vô cùng. Có Tánh như không Tánh để hiệp nguồn chơn lý Nhất Nguyên. Không hình bóng, làm chủ muôn ngàn hình bóng, nắm giữ Càn Khôn, điều hành Vũ Trụ. Đạo lấy Tâm làm bổn lai Pháp lấy Tánh thâu diện mục. Minh Tâm tỏ bổn lai Kiến Tánh rõ diện mục. Đến đây: Tâm Pháp, ngộ Pháp Không Tâm Đạo, ngộ Đạo Không. Nhất Không hiệp khí hoá Hư Vô Nhị Không hiệp Ba Ngàn Thế Giới. Trời không tâm Là Linh Khí cõi Hườn Đồng. Cõi không tên Là nguồn pháp Đại Quang Minh. Phật nơi đây vô tướng Nên luyện pháp không tánh. Tiên nơi đây không tên Nên luyện pháp không tâm. Tánh là lý của Trời Tâm là Đạo của Phật. Hiệp Nhất Nguyên vạn pháp quy tâm Nơi không động ngàn tánh hiệp nhất. Biển Đạo vốn không tình Lại sanh ra muôn vật. Cửa Đạo vốn không tên Lại làm chủ Trời Đất. Đến được nơi Đạo Lớn: Tu như không tu Không tu như tu. Bậc thượng sĩ ngộ nơi không Đạo Bậc hạ sĩ ôm tranh Bá Đạo. Bậc thượng sĩ không đức Bậc hạ sĩ chấp đức. Bậc thượng sĩ vô tranh Bậc hạ sĩ ham tranh. Học thượng nhân Luôn giữ tâm trống lòng không. - Mới hiệp Đạo tưởng như không có Mà có cả Hư Không. - Mới ngộ tánh tưởng như không tình Nhưng lại hiệp Một vào biển yêu của Thượng Đế Tình yêu bắt nguồn từ thời Nguyên Thuỷ, yêu trong lặng lẽ vô tư mà không lòng vị kỷ. - Mới đốn pháp tưởng như không linh Nào ngờ ngộ Không là chưởng quản muôn pháp. Ngộ Không khai mở Linh Tâm Đạt Đạo linh ứng khắp cả. Tâm Không là tâm Chí Thiện Tánh Không là tánh Chí Nhân Pháp Không là pháp Chí Thánh Đạo Không là Đạo Trường Sanh. Mới ngộ cảnh Không Dường như không động. Mới ngộ Trời Không Hình như trong trống. Mới ngộ Chơn Không Lòng như thông suốt. Thành được Đạo Không Trí tuệ suốt thông. Biết được Đạo Lớn vô hình Nên giữ lòng trong sạch quân bình. Biết được Phật Lớn không tình Bổn lai diện mục đều linh. Nhân chi sơ tánh bổn thiện Đạo ban sơ vô hình tướng. Mỗi con người còn thân, nên còn dùng pháp Đã thành Đạo Chơn Nhân, pháp tức Tâm Pháp. Đạo Hửu Vi Hậu Thiên dạy nơi cái Có. Đạo Vô Vi Tiên Thiên dạy chỗ ngộ Không. Ngộ Không đả thông Đạo thông chí công. Tịnh Không thanh Không Hiệp Không hườn Không. Trống Không, Không Không Hửu Vô về Tông. Pháp vô tướng ngộ cảnh Trời không sắc Đạo vô hình giải thoát cái trần tâm. Tâm tĩnh Thần giao An vậy lặng vậy. Tâm giác Thần linh Văn minh Phật Pháp. Nhiếp tâm trung hoá giải phàm tâm Thâu nguyên khí kết thân lập mệnh. Trước dùng tĩnh để tịnh Sau dùng thanh để định. Tỉnh lòng trần tịnh luyện pháp môn Thâu thanh khí Thuần Dương nhập định. Lấy khí thanh xuống giải tâm Thâu chơn khí về mở khiếu. Tâm khiếu hiệp nhất Đạo được viên dung. Thông Đạo Tâm ngàn pháp đều linh Mở Huyền Khiếu văn chương tiến sĩ. Tiến đức tu thân minh Đạo Sĩ tử minh hiền đắc Pháp. Đến đây Đạo trong lòng đầy ấp, con nên giữ đức, đừng để cho tràn ra. (Hết trang 19.)
6
12
139
Admin
Dec 03, 2021
In Chiêm Nghiệm Kinh Sách
(Bắt đầu trang 1.) Cảm Tạ Con thành tâm cảm tạ Thiên ân của Đức Phật Tổ, Đức Cha Trời Mẹ Đất, và Cộng Đồng Cửu Phẩm - Phật, Tiên, Thánh, Thần - Tam Giới Thiên Địa Nhân. Con cũng thành tâm cảm tạ công ơn Thầy Tổ và chư vị Đạo Hửu ở địa phương và năm châu thế giới, đã đặc biệt quang chiếu Thanh Quang Điển Lành và trợ giúp cho con có phương tiện thực hiện các tập sách - Thi Văn Tâm Linh Đạo Học - để con và chư vị Đạo Hửu có cơ hội phụng sự Cơ Thiên Địa Đại Đạo của Đức Như Lai Phật Tổ và Đức Thiên Địa Phụ Mẫu. Con chân thành ước mong được chia sẻ Tình Thương, Đạo Đức, và sự hiểu biết về Sức Khoẻ và Tâm Linh Điển Quang Đạo Học cùng với cộng đồng Nhân Sinh, Vạn Linh Tam Giới. Một lần nữa con xin thành tâm đảnh lễ và cảm tạ Thiên Ân Bề Trên, và con đặc biệt cảm tạ chư vị Đạo Hửu, Thân Hửu cùng tất cả quí bạn đọc khắp nơi trên thế giới đã và đang dành rất nhiều cảm tình và sự trợ giúp quí báu. Trân trọng kính bái, Vô Danh Thị LỜI TỰA Xưa nay bậc Chơn Nhân ngộ Đạo, xử thế bằng đức độ hành Đạo Vô Tranh. Thường bậc giác ngộ Toàn Chơn chỉ dùng lời nói mà ban ra nguồn minh triết để làm pháp thí cho các giới Thiện Trí Thức coi xem mà giác ngộ cái chơn lý Nhất Nguyên vô cùng tận. Phật Đạo dùng Kinh để tỉnh thiên hạ. Đạo Giáo dùng Pháp để thanh lọc thiên hạ. Nho Giáo dùng Ngũ Đức để giáo thiên hạ. Tiên Đạo dùng Pháp Môn để giúp thiên hạ. Nhân Đạo dùng Lời Nói để truyền đời. Tất cả những việc như trên là mong khai sáng bút pháp của Đấng Từ Bi, mà khai dòng kinh lý, để cho phù hiệp nhân duyên của các vị chơn sư hành độ. Lời nói vô tranh làm lành mối Đạo. Chơn lý tròn đầy đến cõi Vô Danh. Đạo Lớn vô hình nên di chuyển mãi. Phật Lớn vô tướng nên độ không ngừng. Chơn nhân vô danh tới hàng minh triết. Chơn tu vô tranh giữ Đạo trong lành. Ngôn luận không tranh văn đoàn thanh nhã. Hành độ không tranh thành bậc chơn sư. Địa vị không tranh Thái Bình lập lại. Nhân phẩm không tranh thật Đạo Toàn Chơn. Bậc Nhân Lớn tu luyện Vô Tranh để thành chánh quả. Cứu độ muôn người giải thoát đời sống, lại cải tánh diệt danh. Bậc có đức độ lớn làm mãi cho đời mà không biết mỏi. Độ lượng vô cùng mà lại Vô Tranh. Đức sáng như trăng sao Để làm hàng tinh tú Theo Đạo của Phật Trời Tu luyện muôn triệu năm. Có những bậc ngộ bộ máy Huyền Cơ Tạo Hoá, hiển Thánh cứu đời trong đức độ của bậc chơn nhân. Chuông lớn vang xa Trời cho lời minh triết Đạo Lớn Vô Tranh ra đời đi giảng thuyết Gom lại bậc Đại Thừa về gốc cũ nguồn xưa. Ai có căn duyên tự nhiên gặp lại Bậc đại minh triết Trời độ giáng trần Chơn lý tu thân được thành chánh quả Hành Đạo của Trời thắp sáng Đạo Chơn Nhân. Kính Bái, Vô Danh Thị Chơn Đạo Vô Hình. Chơn Phật Vô Tướng. Chơn Nhân Vô Danh. Chơn Tu Vô Tranh. ĐẠO LỚN VÔ TRANH ☀️ Đức Chí Tôn Minh Dạy Đạo Vô Tranh Kinh Luận. - Đạo ta đứng ở giữa Trời Đất, muôn đời không nghiêng không lệch, là nhờ giữ được trọng tâm của sự công minh liêm chánh. Cho nên Tiên Phật lấy đó làm tâm mà tu thân luyện Đạo cho được tròn đầy cái sự chơn chính của ta, để mà thành Tiên đắc Phật. - Đạo của ta ở giữa động tịnh, mà luôn luôn giữ sự chơn chính thanh tịnh. Nhất động ta cũng tiếp ứng để dạy dỗ cho nó biết chỗ thanh mà quy tâm đạt tịnh. Nhất tịnh ta cũng dạy cái sự siêu lý huyền cơ để đạt được tròn đầy thanh tịnh. - Đạo ta ở giữa sáng tối, mà luôn giữ sự chí linh huyền diệu cho cả sự tối lẫn sáng. Nhất khí Dương động, ta trợ tiến cho Dương đi khắp Vũ Trụ để ban luồn ánh sáng, cung ứng cho nhật nguyệt và tinh tú không ngừng nghỉ. Nhất khí Âm kết bóng tối, ta lại giúp nó huyền quang để đi các cõi kết thân lập mệnh, để cho Âm và Dương trợ tiến lẫn nhau mà sanh ra ngày đêm, giờ giấc, năm tháng. - Đạo ta ở giữa lòng nhân loại thì thành bậc Chí Thánh Hiền Nhân. Trên thuận mệnh Trời học đức chí thiện. Dưới thuận mệnh người thành bậc mẫu nghi hiền triết, đem Đạo vào đời bằng hạnh đức khiêm cung, chí linh, chí diệu. - Đạo ta ở giữa không trung chí huyền chí hoá: ở giữa Vô Cực làm chủ Âm Dương. ở Âm Dương thì làm phụ mẫu của nhân loại. ở trong nhân loại làm bậc hiền quân chí thiện. - Đạo ta không có lòng tư riêng vị kỷ, nên xem cả thiên hạ là con của Trời Đất mà ban khí linh xuống nuôi hết trong tình yêu thương vô biên giới, vô giới hạn. Cho nên chúng sanh nhất cầu thì được sự linh ứng bốn phương nhuần gội. Khí linh của ta nuôi sống không dừng, để tu nhân đắc nhân, tu Tiên đắc Tiên, mà về lại Chơn Tiên thanh tịnh. - Đạo ta chí lành, ở trong thiện ác mà cứu cả thiện lẫn ác; ở trong chánh lẫn tà, để cứu cả chánh lẫn tà. Nơi ta ở là chỗ chí nhân cao thượng, chí thiện cao minh, chí huyền chí diệu. Nơi đó là tột cùng của nguồn gốc thiện, cho nên nó không còn chấp thiện. Vì vậy mà kẻ thiện được độ thành bậc Chơn Nhân. Nơi Niết Bàn của ta ban cho Tiên Phật Ban Ngàn Thế Giới sống chung trong cảnh Thái Bình tịch tịnh, tịch thanh. Cõi đó lại là cõi tột cùng cao đẹp của lòng nhân. Nó không chứa một niệm, vô trần bất nhiễm, nhưng nó không sanh một mải lông của ác, tư ngã vô tâm, tịnh lòng dứt niệm. Nhờ tiệt hết các niệm mà sanh ra Đạo minh triết là vậy. - Đạo ta ở giữa lòng của Chư Phật, Thiên Tôn, Chơn Nhân, mà lại hàm chứa muôn ngàn sự độ lượng bao dung. Lớn dường như lòng Trời vô tận Nhỏ như bậc quân tử khoan dung. Trên sống nhuần ân Dưới ban pháp giới Ra vào Tam Giới Trong tâm đại vị tha. Đức độ bao la Tình người rộng lớn. Mở tay chào đón Các đứa em khờ. Yêu thương đùm bọc Các đứa con côi. Thương người, yêu người, tha người Mà tâm vô quái ngại của bậc Chơn Nhân. Mưa nắng không than Rèn tu dưỡng Đạo. Tích luỹ tấm lòng lành Để cứu khổ ban vui. Sóng lớn ra khơi Duyên Trời tận độ. Quyết bước vào đời Làm sáng Đạo của bậc Chơn Nhân. An dưỡng Đạo Tâm Tầm căn tận độ. Khuyên nhủ nhân lành Tầm bậc có duyên. Pháp thuỷ rưới mát khắp trần miền Lời hay mở ra bàn cho thấu lý. Người được thức sửa lòng vị kỷ Bậc đại căn theo đó tầm về. Đạo anh cao làm sư chỉ giáo Đạo em lành Linh Bảo dưỡng tu. Nối chí khai thông con đường Phật Pháp Để cho mình thành một bậc Chơn Nhân. - Đạo ta có ở giữa lòng của bậc Căn Tiên: Đem pháp truyền nhân Tỉnh Đạo cho đời. Phương tiện cứu người Dược linh hoá độ. Xem thường gian khổ Ra giúp nhân sanh. Thực hiện Đạo lành Lòng Trời tận độ. Tiên Chí Linh phúc Trời cầm Thiên Số Đạo Chí Huyền cải tử độ hoàng dương. Sau trước một Đạo yêu thương Dưới trên tròn đầy đức hạnh. Anh đỡ em nâng đồng tu lập đức Chia sẻ phúc lành vào lòng thiện đức của nhân sanh. Chén thuốc độ người lúc bịnh, khi đau Bát canh rau mát lòng người tu tịnh. Vào đời vì Đạo phổ hành Quý người việc nghĩa chia sớt. - Đạo của ta có ở trong hàng Thánh Triết: Ngòi bút viết kinh Khai minh bờ giác. Chỉ chỗ Đạo cạn sâu Dìu dắt người tới chỗ. Cầm bút tuệ viết ra lời giải thoát Chỉ lối Bồ Đề cho tất cả Chơn Linh. Hướng Đạo độ sinh Trong tình minh giác. Chỉ pháp tịnh thiền Dưỡng tại Thánh Tâm. Đạo minh chánh nhờ soi bút Thánh Lòng giác tha nhờ đức của Trời. Người biết Đạo soi thấu tận gốc lành Người hành Đạo dưỡng tu không dứt. Từ xưa nay Phật Tiên giác thức Nhờ bút linh Thánh Đức viết kinh. Người học Đạo mở rộng nhân tình Kẻ hành Đạo vị tha bố thí. Lời lành hoan hỷ Chơn lý minh xa. Người có duyên căn Hưởng được mưa pháp của Trời. Người có Đạo căn Biết lái về đầu nguồn của pháp giới. Ấy mới rõ ngàn kinh muôn điển Đều có lợi cho các Linh Căn. Sấm dội giữa trời Vang rền tiếng động. Huống chi kinh đạo đức của Trời Mà không sám hối được lòng nhân. Một lời nói ở trong kinh văn Là minh quang tất cả Chơn Thần. Một bài kệ ở trong pháp lý Là chỉ chỗ tột cùng chơn lý của cõi Huyền Vi. Một bài pháp thí của lòng Trời Là tẩy rửa tất cả sự ô trược của nhân loại. - Sự Lợi Ích Của Pháp Thí - Một cuốn kinh thơ Chuyển lòng người có Đạo. Một áng văn hay Xây dựng tinh thần cho cả cộng đồng. Một bài linh giác Chỉ rõ nguồn lành, bến cũ nguồn xưa. Người được kinh thức Đạo Dạy lại cho người kế tiếp tu thân. Người luyện Đạo biết được chỗ sai Mà sửa chửa mới qua đường giải thoát. Người lập đức bố thí Cúng dường phúc thiện về lại cội Bồ Đề. Thế giới thiện lành Nhờ các bậc Đạo Học, Thánh Triết giảng kinh. Chỉ học qua đây mà biết Đạo Lớn ở chỗ giữa lòng nhân. Chỉ coi qua đây mới thấy cái vi diệu của pháp thí. Người người đều có Đạo tinh thần Nhà nhà đều có đức linh bảo. Lòng nhân, người người đều có Sớm mở ra tu cho kịp chỗ tỉnh thần. - Đạo của ta có ở giữa người chơn tu: Nó sẽ lặng lẽ êm đềm. Lặng lẽ như nước mùa Thu, trăng soi xuống hồ linh tâm bộc khởi, mở lối thanh tịnh mà về trong thiền giác khai minh. Dang rộng hai tay Đón chào chơn lý Ôm Đạo vào lòng Trong giác ngộ lệ rơi. Nước mắt tuông ra Vì mừng được Đạo Linh Tử trở về Trên chiếc thuyền tâm. Ngu muội ngàn năm Linh Quang che tối Nay mở lối về Cảnh cũ nhà xưa. Nó sẽ ôm ta Vào lòng mà hát Chơn lý đây rồi Của bậc Chí Nhân. Nó hát tỉnh mê Bồ Đề trực chỉ Giữ lòng chung thuỷ Tu đến tột cùng. Ánh sáng Huyền Khung Như Lai truyền đạt Giác ngộ lòng Trời Mừng quá lệ tuông. Con mới nhìn Cha Thiên Đàng hồi khứ Cha hôn con hiền Về tận nguồn xưa. Đây kinh Đại Thừa Ta luôn hướng Đạo Giác trí tầm tuệ Khai tuệ ngộ căn. Ngộ căn định giới Pháp giới quang thân Minh tâm kiến tánh Thấu rõ bổn lai. Bậc chơn tu có Đạo ta: Tâm tỉnh lòng thanh An thần dưỡng Đạo Linh Tánh xuất ra Học Đạo Đại La. Lòng nhân khai sáng đức chơn tu Đạo lành trồng phúc điền cho bá tánh. Hành Đạo Vô Danh Trong tình nhân loại Sau trước một tình Hành Đạo Chí Nhân. Lòng nhân của bậc chơn tu Vô Tranh Là đem kiến thức tu hành phổ bá Đạo đức cho nhuần thắm lòng nhân. Lui tới Vô Tranh Tâm lành tha độ. Đạo đức Vô Tranh Thiên hạ toàn thanh. Đạo của Thầy - Nhất Tín Vi Sư: Nói ra một lời Dường như sấm dạy. Trên thế mệnh Trời Từ bi hoá hải. Dưới lấy đức tin Chữ tín dạy người. Đạo của môn sinh: Học pháp tu dưỡng tinh thần Học kinh khai minh diệu lý. Trong soi tỏ lý Huyền Cơ Ngoài sáng lòng người hiếu Đạo. Trung tín dưỡng đức độ nhân Lòng tin phải đầy lòng thành tín. Không đủ đức tin, trí tuệ không thông suốt Không đủ lòng thành tín, Đạo Lớn không thành. Xưa nay những bậc đạt Đạo đều phải có đức tin, mới đủ trí dũng vượt qua tất cả Ma Quỷ lường gạt, phỉnh dỗ, dụ người cho ngã lòng Đạo. Hễ ngã lòng Đạo Thì nó nhập tâm. Bày chỗ nghi nan Làm điều bất tín. Kêu réo đồng môn Làm chuyện bất tin. Đó là đã bị tâm ma kềm chế nên tâm loạn Bóng tối che phủ lương tri nói lời tổn đức. Lòng tin Đạo đã mất thì Quỷ Thất Tình xô ngã cái lòng thành tín. Ngồi thiền thấy bóng tối kéo về. Ánh sáng tiêu tan, tâm mê dầy đặc. Muôn đời ngàn kiếp khó đắc Đạo ta. Ta giữ Đạo Trời Huyền Linh Chí Thượng Kêu các môn đồ Hồi tỉnh chơn tâm. Thánh Triết mở ra Trường thi đạo đức Nếu rớt cơ nầy Muôn kiếp trầm luân. (Hết trang 15.)
5
9
148
Admin
Nov 19, 2021
In Chiêm Nghiệm Kinh Sách
(Trang đầu.) Lời Tựa Hư Không là cái lò của Trời, lại là kho chứa linh khí Vô Cực thường ban phát cho cả Đại Càn Khôn Vũ Trụ hưởng dùng. Không một vị Tinh Tú, Âm Dương, nhân loại, và vạn vật nào mà không đón nhận linh khí của Hư Vô, Linh Thể của Vũ Trụ, để kết thành thân khôn lớn, mà không mấy ai thấu hiểu tại sao nhân loại và vạn vật lại có hình sắc và có thanh tướng. Nơi vô tướng sản sanh tất cả Cõi hữu tình Trời Đất sanh ra Tam Thiên nhân loại một nhà Âm Dương nhị khí vốn Cha Mẹ Trời. Trời không nói nơi nơi quang chiếu Đất vô tư linh diệu dưỡng nuôi Đạo của Thầy lò lớn rèn trui Nhân loại được an vui nhờ Đạo. Trời Vô Cực ban ra linh khí, cho Âm Dương ngưng kết lại thành một luồng hào quang linh khí ban khắp cùng mọi nơi, chiếu cho muôn vật đồng hưởng cái khí linh của Trời, cái Đạo linh của Thầy, mà hoá hoá sanh sanh không ngừng nghỉ. Bầu dưỡng khí của vạn linh đang sống ở nơi đây đều hưởng đầy đủ khí linh của Đạo và nhị khí Âm Dương của Trời Đất mà kết hợp lại với Ngũ Hành. Trời lấy Ngũ Khí để nuôi nhân loại. Đất lấy Ngũ Sắc để sanh nhân loại. Trời lấy Ngũ Quang để dạy nhân loại. Đất lấy Ngũ Đức để giáo dỗ nhân loại. Từ đó Tam Giáo lấy tam thốn khí của Đại Đạo Vô Cực Hư Không và khí thuần Dương, thuần Âm mà lập ra Tam Giáo, mở trường đạo đức phổ hoá nhân sanh để đồng hành Đại Đạo. Học để biết chơn bản tánh nguồn cội. Luyện để đạt linh khí triều nguyên. Xưa nay học Đạo là để tìm ra nguồn gốc của nhân loại, và sự xuất thân của Đạo Học của Tam Giáo xuất phát từ đâu ra chơn lý của Đạo. Còn tu luyện là thật sự để quay về nguồn Đạo bằng linh tâm ngộ Đạo. Người học Đạo mà truy được cái nguồn cội của Đạo Học là bậc chí nhân hiệp thể cùng Trời Đất và Tam Giáo 'đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.' Tu Dưỡng Bên Thầy là nói lên một phần của các vị Đắc Pháp Chứng Đạo bên Thầy và vào được lò Trời luyện được khí linh của Hư Vô Chi Khí. Nhân Lớn hiệp một cùng lòng Trời. Đạo Lớn phổ hành trong nhân loại. Trong cõi Hư Vô Phi Phi Tưởng mà lại không tên. Nó huyền bí vô cùng, không thể diễn tả bằng văn ngôn mà hết ý. Cho nên Thái Bình được phép Thầy dạy, mới viết ra một phần nhỏ của sự chứng Đạo - Tu Dưỡng Bên Thầy - cho quý bạn chơn tu hướng tâm về Đại Đạo mà thành chánh quả kỳ nầy, để cùng Thầy, cùng lòng Trời, xây lại cảnh Thái Bình cho nhân loại vào đây tu dưỡng. Chứng Đạo dâng hoa đến mười phương, Chúc lành nhân loại được mở đường. Kính Bái, Đức Thầy Vô Danh Thị. Chơn Đạo Vô Hình. Chơn Phật Vô Tướng. Chơn Nhơn Vô Danh. Chơn Tu Vô Tranh. TU DƯỠNG BÊN THẦY Tu Dưỡng Bên Thầy tâm nầy hiệp một Tu Dưỡng Bên Thầy cầm đuốc Từ Bi Tu Dưỡng Bên Thầy tự truy đường Thánh Tu Dưỡng Bên Thầy chung ánh từ quang. Tu Dưỡng Bên Thầy hiệp cõi Niết Bàn Tu Dưỡng Bên Thầy Kim Cang kinh phổ Tu Dưỡng Bên Thầy Kim Cổ Kỳ Nhân Tu Dưỡng Bên Thầy hiệp một tinh thần. Tu Dưỡng Bên Thầy Kim Thân sáng chói Tu Dưỡng Bên Thầy không hỏi một lời Tu Dưỡng Bên Thầy sống giữa lòng Trời Tu Dưỡng Bên Thầy ngàn đời bất diệt. Tu Dưỡng Bên Thầy học cơ minh triết Tu Dưỡng Bên Thầy luận thuyết Phật Ngôn Tu Dưỡng Bên Thầy siêu thoát vía hồn Tu Dưỡng Bên Thầy ôn tồn xây dựng. Tu Dưỡng Bên Thầy truyền tâm cảm ứng Tu Dưỡng Bên Thầy đạt dũng đạt hùng Tu Dưỡng Bên Thầy hộ nhập Hư Không Tu Dưỡng Bên Thầy xây xong Thiên Quốc. Tu Dưỡng Bên Thầy mở đất Như Lai Tu Dưỡng Bên Thầy hiền sĩ đời nay Tu Dưỡng Bên Thầy Rồng Mây lập hội Tu Dưỡng Bên Thầy mở Hội Long Hoa. CHƯƠNG MỘT Tu Dưỡng Đại Pháp, Hiệp Thân Tạo Hoá. Tu dưỡng bên Thầy là hiệp thân vào lò của Tạo Hoá chí linh, chí thiện. Luôn luôn không được tư dục khiến sai, lòng trần bất nhiễm, vô vi an tịnh. Rồi đem cái linh tâm hiệp thể với lòng Trời trong Hư Vô bất động mà luyện cái khí linh của lò Trời. Vạn vật trên đời là Không, vô tư thuần tánh, sống yên vui với cái Thiên Lý mà Trời cho mình minh tâm kiến tánh. Rồi đem cái khí thuần Dương để hiệp vào lò Trời, rèn luyện cái linh tâm Không Không an trụ, biến hoá vô biên, vô sanh bất diệt. Sau đó đem cái khí linh về bổ dưỡng châu thân, hào quang tỏ rộng, khí linh bao phủ. Một hơi Pháp Luân Thường Chuyển là thâu gồm hết các khí linh của Hư Vô vào trong nội thức để dưỡng Đạo. Lấy chất Xám của Vũ Trụ Hư Vô mà làm luồng khí linh của Diệu Quang Di Lạc. Rồi hiệp với luồng Dược Sư Lưu Ly Quang Phật, và Thần Quang Diệu Tướng của Thầy vào trong mình. Thì từ đó Chơn Quang của mình đủ đầy bảy nguồn sinh lực của lò Trời mà đi ban phát cho chúng sanh trừ căn diệt bịnh. Mỗi Chơn Linh đến gần thì rút được bảy luồng linh khí của Thầy mà tu hành mau phát Huệ. Cộng với cái Mật Pháp của Trời, hai cái hiệp thân lại với nhau thì như người có được chìa khoá của Thiên Địa Vũ Trụ vận hành. Càng tập luyện siêng năng thì tánh linh càng khai mở. Và càng lên cao tiếp được luồng hào quang của lò Trời quang chiếu. Từ đó mỗi tự thân phải biết lui về thanh tịnh, tịnh tu, tịnh luyện cái khí hoá của Trời đang thay đổi cực mạnh trong Vũ Trụ Quang, cho đến cõi con người, sinh vật, cỏ cây, không khí, mỗi mỗi vận hành cho đúng chu kỳ của Thượng Giới đang chuyển hoá xuống trần gian. Người minh Đạo tu dưỡng với Thầy là phải biết lấy Đạo 'phục linh hườn vô'. Tu dưỡng cái khí hoá từ dưỡng khí cho tới khí Hạo Nhiên, rồi khí hoá Huyền Quang của Thầy chuyển xuống thế gian. Dương mượn khí hoá Huyền Quang của Thầy mà chuyển thể lập thân ra vào Tam Giới. Âm cũng mượn khí hoá của Thầy mà kết thai lập đảnh an lư. Khi Kim Thân sanh trưởng, ra vào Tam Giới thông đạt Sáu Cõi. Nhưng lúc nhập định tham thiền, hay thiền giác, đều phải dùng ý chưởng dưỡng hào quang, chưởng dưỡng linh khí của Hư Vô Đại Định. Từ đó linh khí giao tiếp - hai mươi bốn trên hai mươi bốn - với khí linh mà bổ dưỡng cho Thần Quang để độ đời; bổ dưỡng cho Kim Thân ra vào Tam Giới học và luyện Đạo. (Hết trang 4.)
5
17
102
Admin
Nov 04, 2021
In Chiêm Nghiệm Kinh Sách
(Bắt đầu trang 1.) Lời Tựa Những đoạn văn ngắn gọn minh triết và thông suốt trong cuốn Tự Kỷ Giáo Pháp là đề ra những công thức đốn văn, mở Đạo một cách thuần hoá pháp môn thanh tịnh. Mở một bài kinh văn Giác ngộ một chơn tánh. Vũ Trụ Hư Vô lấy khí hoá vận hành để tiến Dương bổ Âm, sanh dưỡng con người, thú cầm, và vạn vật. Nhìn lại các kỳ hoa dị thảo sống giữa gió sương, nhưng vẫn khoe mình đua nở, để dâng cho đời một mùi hương thơm thanh nhẹ. Đạo kết lý để mở mang, Khí kết tịnh để nuôi dưỡng. Trời Đất bao la nhưng soi thấu lòng người. Đạo Học tuy vô vi nhưng nhờ văn chương để tỏ sáng. Mỗi bài văn ngắn trong đây là những loại hoa nho nhỏ đang đua nhau nở rộ giữa vườn Xá Huệ Quốc của những tâm hồn đạt Đạo. Những lời văn ngôn nó sẽ là ngọn gió Xuân sưởi ấm tình người, cho những ai đi vào trong một biển yêu của Thượng Đế. Xuân về nhìn hoa Trời, Đạo về nhìn hoa tâm. Tình Trời hiện hửu trong khắp mọi nơi. Tình người đại diện cho Ngài, khai sáng khắp cả Vũ Trụ và con người, như cha mẹ và con sống chung trong một gia đình vô vi cao cả. Chỉ có số người quên đi khối tình của Vũ Trụ Đại Đồng mới thấy mình cô đơn vô vị. Nếu bạn là một người tu thân tham thiền nhập định, bạn sẽ đón nhận được tình Trời yêu thương vô cùng tận đang hiện diện trong một con người hiền tu minh giác. Con người càng đi sâu vào trong nội thức thì càng hưởng trọn vẹn nguồn hạnh phúc thiêng liêng của tình Trời. Hạnh phúc vô tư sống trong mình Vô hình vô tướng sáng quang minh Tình yêu tôi hiệp tình Hoàn Vũ Cầm đuốc từ quang độ nhân sinh. Ngắm lại vườn hoa của Thái Bình Tình Trời cao thượng đắc Chơn Linh Hoa sen hạnh đức luôn sống mãi Mãi sống trong lòng của chúng sinh. Kính Bái, Đức Thầy Vô Danh Thị. Chơn Đạo Vô Hình. Chơn Phật Vô Tướng. Chơn Nhơn Vô Danh. Chơn Tu Vô Tranh. TỰ KỶ GIÁO PHÁP 1. Lập Thành Văn Tự 9 Khí của Đạo Văn tự lập thành bái bản. Học hành để trao giồi đức hạnh. Xem xét cho tột cùng của chơn lý. Ngẫm nghĩ cho ra chỗ hiệp thân. Chăm chỉ để luyện tập thành nhân. Ca ngợi sự quang minh của Đạo. Phi tưởng cho tới chỗ vô cùng. Bao la rộng lớn không còn diễn tả. Vô tận đến chỗ miễn bàn mà lại vào thời kỳ sơ khai kế tiếp. 2. Thiên Chân - Có 7 Thời Kỳ Tu Dưỡng Nhờ văn tự để hiểu biết. Nhờ hiểu biết để lãnh hội. Nhờ lãnh hội để thực hiện. Nhờ thực hiện mà thông suốt. Nhờ thông suốt mà Hư Vô. Nhờ Hư Vô mà đạt Đạo. Nhờ đạt Đạo mà thay Trời hành Đạo. 3. Hành Đạo - Lập Văn Tự Còn nói được là còn lập văn tự, là còn đi trong cơ phổ truyền giáo hoá để độ môn sinh. Còn nói không ra lời là đi vào chỗ tham thiền nhập định, luyện tánh, tầm lý quang minh. Khi đã tìm được chơn lý quang minh là không còn lời để nói chỗ siêu diệu của Đạo. Vì: Diễn giải sẽ sai. Nghe thấy chưa chánh. Hiểu biết chưa đủ. Đo đường không được. Nhận xét không thấu. Vô tướng, phi tướng. Chơn lý miễn bàn. Đã đi vào miễn bàn thì ai tu nấy đạt, ai ngộ nấy biết, ai luyện nấy thông, ai học nấy hiểu chỗ quang minh. Đã thật đến chỗ minh diệu vô vi là miễn bàn. 4. Mở Sự Huyền Ẩn Của Đạo Cánh cửa lương tâm mở ra thì truy được cái Thiên Lý gần xa huyền sáng. Cái đức hạnh dấn thân tự học mở ra, sẽ thấy được các cảnh giới thanh tịnh. Cái độ lượng nhân hoà từ ái mở ra, thì sẽ gồm thâu được không gian lớn rộng vào trong lòng mà xét cho thông suốt chỗ linh tâm. Cái tánh lý huyền tịnh mở ra, sẽ kết hợp được điển quang Thiên Lý để lập đảnh an lư kết thai hành độ. Cái linh tâm mở ra, sẽ cảm ứng được lòng Trời ban phát linh khí của Hư Vô, tự nhiên an tịnh. Khi hiểu được Đạo Lớn. Thì phải biết ẩn ngôn. Các sự linh ứng cảm. Học được và sự hiểu biết. Phải bí mật vô vi. Để truy tiếp tục Thiên Lý. - Đến đây phải nhớ kỹ: Động thì tuột - che lấp. Tính toán thì mất - ẩn yên. Lộ bày thì hết linh - vô vi. Hiểu biết thì an - yên lặng. Đủ đầy thì yên - thông suốt. Thanh tịnh thì sáng - linh tâm. Đạt định thì huyền - huyền ẩn. Vô tư tự nhiên thì - hiện rõ. Vô vi siêu nhiên thì - Lục Huệ. Đạt Lục Huệ ra vào Sáu cõi. Mở linh tâm lên xuống ba nhà. Thông suốt pháp giới hồi quang phản chiếu diện mục bổn lai. Thấu hiểu Thiên Cơ mà lại sống an nhiên với Đạo. 5. Luyện Đạo Quang Minh. Minh được Đạo thì các linh cảm mở ra để ứng vào bộ máy huyền vi của Thượng Đế mà thấy biết để học cái khoa học siêu nhiên. Huyền được Đạo là kết tụ tất cả các khí linh của Trời Đất vào trong Đạo, lưỡng cực Âm Dương nhị khí. Rồi hội tụ tất cả linh thể của Thượng Giới vào Kim Thân mà kết thành một Linh Thai của Đạo, an tụ ở cung Thái Cực. Luôn ở ngôi giữa hiệp lý trung dung mà an các khí Dương thuần bổ Dương, Âm thuần bổ Âm, mà kết khí linh vào lập thể. Thể đó thuần Dương. Thể đó thuần Âm. Thể đó không Âm Dương. 6. Huyền Hoá Nó đi lên thâu khí Vô Cực. Nó đi qua trái qua phải thâu khí Âm Dương. Nó ở ngôi giữa nắm giữ tâm Đạo. Đức của nó hiệp vào cùng Trời Đất. Đạo của nó hiệp vào lò lớn Vô Cực. Nhân của nó hoà vào biển yêu từ ái. Bi của nó sanh ra Đại Bi để cứu độ. Trí của nó sanh ra Đại Trí để thuyết pháp. Dũng của nó sanh ra Đại Dũng để hộ pháp. Nó đi ra ngoài chu du Sáu Cõi học tập. Nó đi về lò Trời để luyện Thần Quang. Nó đi xuống Ba Nhà để phổ bá. Hỏi nó thì nó lại vô danh. Học nó thì phải vô vi thanh tịnh. Hiệp nó thì phải quang minh chánh định. 7. Cõi Phi Phi Tưởng Đạo Trời thì bao la, người ngộ Đạo thấy hình như ở trước mắt. Tình Trời như biển lớn, người ngộ gom trọn vào trong lòng cất kỹ. Đạo tức chủ thị Chủ thị là tâm. Nhãn thức tâm thông. Nhãn thông tâm thức. Soi đâu tỏ đó. Truy đâu biết đó. Học đâu hiểu đó. Minh đâu đạt đó. Vô vi rồi lại vô vô vi. Hửu vi rồi lại hiển hiển vi. Động tịnh rồi biến giải vô cùng. Vô tư rồi lại hiện về đầy đủ. Tâm là nhãn tạng, là Thiên Lý vô hình. Rồi trong cõi Vô Hình lại có cõi Vô Vô Hình làm chủ: Điều hành Tam Giới. Lãnh đạo Càn Khôn. Có qua hết Vô Cực Hư Linh Chi Khí thì mới lộ ra một cảnh hiện hửu. Đó là một nước Trời Vô Vô Vi Huyền Huyền Ẩn, Hiển Hiển Vi Chí Linh Chí Diệu Chí Vô Tư, mà lại hiện thân rõ cả Tam Giới làm việc. 8. Hình Đồ Tam Thế Trời Động - Đất Tịnh - Nhân Hoà. Trời động chuyển khí, Khí hoá vận hành, Sanh sanh hoá hoá. Đất tịnh yên chịu, Lặng lẽ dưỡng nuôi, Muôn loài vạn vật. Người tu mới đắc, Nhân đạo suốt thông, Trên hoà dưới thuận. 9. Không Gian Là Đạo Trời không gian, Trời tròn Đạo. Đất yên tịnh, Đất gần Đạo. Người thế gian, Bởi còn gian, Nên xa Đạo. 10. Chánh Khí Trời Đất Hư Vô - Huyền Khí. Thái Cực - Thanh Khí. Lưỡng Nghi - Âm Dương Khí. Tam Thanh - Trời Trăng Sao Khí. Tứ Tượng - Bốn Mùa Khí. Ngũ Hành - Ngũ Khí Triều Nguyên Khí. Lục Đạo - Lục Mạch Thần Khí. Thất Trùng Thiên - Thất Tình Lục Dục Khí. Bát Quái - Bát Tiết Thời Khí. Cửu Trùng Thiên - Chánh Khí Trời Đất giao hoà trở lại Nguyên Thuỷ. 1. Hư Vô Huyền Khí chuyển Thần Linh Vô hửu sanh ra vật có hình Hoá hoá sanh sanh, Không làm chủ Sanh Trời, sanh Đất, vạn sinh linh. 2. Thái Cực là thân thể Đất Trời Trung dung minh chánh nắm ba ngôi Đòn cân công lý là cơ Đạo Vũ Trụ Càn Khôn lập lại rồi. 3. Âm Dương Trời Đất chủ Càn Khôn Phân định hai ngôi của vía hồn Nam ở Thiên Hoàng chầu Ngọc Đế Nữ sanh về Mẹ ở Diêu Cung. 4. Tam Thanh giáo chủ đứng ba ngôi Săn sóc ngày đêm cái máy Trời Coi ngó trời trăng hàng tinh tú Vận hành luật Đạo giúp nhân loài. 5. Tứ Quý sanh ra luật bốn mùa Đông, Tây, Nam, Bắc chuyển hườn Vô Bốn mùa tám tiết luôn giao cảm Định lý Càn Khôn luôn điểm tô. 6. Ngũ Đế trong coi luật Ngũ Hành Triều nguyên năm khí hoá sanh sanh Ngũ Hành sanh khắc luôn hành luật Dẫn độ muôn loài cứu chúng sanh. 7. Lục Đạo xưa nay tỏ rành rành Nhẹ lên Tiên Giới học Tam Thanh Nặng theo Lục Đạo đi trả nghiệp Vào kiếp luân hồi hoá chúng sanh. 8. Thất Tình Lục Dục giữa nhân sanh Dứt khoát quay lưng Đạo mới lành Mộng trần cháy sạch tiêu lòng dục Trở gót hài Tiên, Đạo mới thanh. 9. Bát Công Đức Thuỷ chuyển Càn Khôn Trận pháp Trời sanh ứng vô cùng Trên chuyển máy Trời theo hình luật Dưới thâu Địa Sát dạy linh hồn. 10. Chín Khí Đất Trời được hoá sanh Chín luồng thuỷ điển độ năm hành Pháp Trời trăm họ về an trụ Chính Khí trong coi cơ Hoàng Vũ. (Hết trang 12.)
Quyển TỰ KỶ GIÁO PHÁP - (Đây là tập 23 trong bộ THÁI BÌNH THI VĂN TÂM LINH ĐẠO HỌC - do ĐỨC THẦY VÔ DANH THỊ viết dưới bút danh THÁI BÌNH.) content media
4
14
81
Admin
Oct 23, 2021
In Diễn Đàn Thi Văn
Tạo Hoá Háo Sanh Vạn Khí Hoá Thành Càn Khôn Vũ Trụ Tình Đấng Cha Lành! Thượng Đế Háo Sanh Chiết Vía bao lần Lập ra Thiên Địa Vũ Trụ vận hành! Phật Mẫu Háo Sanh Dưỡng khắp Thiên Sanh Trên Thiên dưới Địa Chan chứa Muôn Phần! Trời Sanh Phật Chủ Thái tử con Trời Kim Tiên Như Lai Hiệu Ngài Di Lạc! Tam Kỳ Phổ Độ Ngài Giáng kỳ nhì Hiệu Đấng JESUS Phổ truyền Thánh Đạo! Kỳ ba Đại Đạo Thượng Đức Long Hoa Thay đổi Thiên Hà Càn Khôn vận chuyển! Mặt Trời chiếu sáng Mọc lại Phương Tây Đạo Đức đủ đầy Lập đời Thánh Đức! Di Huân Thượng Đế Di Chiếu Như Lai Phật Chủ giáng trần Ban Truyền Phật_Đạo! Phật_truyền Chánh Pháp Như Ý Pháp Môn Đạo_khai Đạo Trời Ngũ Chi Hiệp Nhất! Tâm Kinh_Phật dạy Điển viết thành Văn Thế Đạo Quy Chân Hồi Quy Thiên Đạo! Nhớ Ân Tổ Phật Các Đấng Như Lai Phật Tổ truyền Ngài Hoan Hỉ Thiên Cương Phật! Biết Ân_Tổ Phật Giáng Thế xuất sanh Vào nhà Ngư Dân Nam nhà_Phan Thiết! Tam Thân Phật Chủ Tu đắc Kim Thân Pháp Hiệu độ sanh Minh Sư Vô Danh Thị! Ngày này năm ấy 20 tháng 10 Bửu Ngọc Thiên Ân Phật Ngài Giáng Thế! Mừng cho Hạ Thế Thái Tử Giáng Sanh Cứu vớt thế trần Phục Quy Thiên Đạo! Nhân ngày kỉ niệm Mừng Đấng Phật Vương Giáng thế_Nam Đường Lập Long Hoa Hội! Chúng trò quy hội Đảnh lễ Thiên Chân Cảm Tạ Thiên Ân Ban Phật Thầy Vô Danh Thị! Nam Mô Hoan Hỉ Thiên Cương Phật ! Thiên Đạo Thái Bình ! Đệ tử_Kính Bái Đức Thánh Luân Vương Minh Sư Vô Danh Thị !
MỪNG NGÀY ĐỨC THÁNH LUÂN VƯƠNG_MINH SƯ VÔ DANH THỊ GIÁNG SINH !  20_10 ❤️❤️❤️… content media
1
0
19
Admin
Oct 23, 2021
In Diễn Đàn Thi Văn
Thiên định Đồ Thơ, đã hiển bài Long Hoa Phật Hội, bảng Thiên Khai Vô Danh Thị Đấng_Thầy Hoan Hỷ Ai tỏ Huyền Cơ, Ý Phật_Trời ! Huyền Tẫn_Cửa Trời, đã Ức Niên Ai thời Thấu Tỏ, Thoát trần miền "Huỳnh Đình" Khai Sáng, Thần liễu Tánh Vô hình_Vô sắc, Tỏ Trời Thiên. Chánh Pháp từ Thầy, giáo dạy Ta Hiếu_Trung, Lễ_Nghĩa, hiển Ta Bà Liễu Xuất Pháp Thân, giờ thiền định Thực Hành Tu Đạo, đắc MaHa. Bánh Vẽ bao đời, bụng đói meo Trần gian Giáo Pháp, lí thuyết nghèo Nhân sanh Tu Đạo, trong Sắc_Tưởng Bao Đời Luân Chuyển, vẫn còn "Neo" Kỳ này mừng Đức, Phật giáng sanh Nhập thế tu thân, đắc Ngươn Thần Đắc sanh Ngươn Thánh, cùng Ngươn Phật Giáo truyền Chân Đạo, Đắc Kim Thân. Mừng ngày tiếp nối, Tổ Kỳ Ba Nhiên Đăng Cổ Phật, Như Lai Thiên Hắc Bì Phật Tổ_Khai Chánh Pháp Di Lạc nối truyền _ "Chủ Long Hoa" ! Tháng 9_Mùng 9_Đại Lễ Môn Vũ Trụ Càn Khôn, "Vĩnh Niên Tồn" Hai ngàn lẽ chín, (2009 )niên Kỷ Sửu Thầy Vô Danh Thị_Đắc Đạo Chơn. Phật Pháp ban truyền, dạy bá gia Cứu sanh độ tử, thoát Ái Hà Chín bộ: Pháp Trời_cùng Pháp Phật Giáo Đời_Dạy Đạo, dự Long Hoa ! Hương, Đăng, Trà, Rượu, Nước kính dâng Lễ Thực, Quả, Hoa lễ dưới trần Kính trên Cha _Mẹ_Thầy minh chứng Chúng con nhất dạ, kính lòng dâng ! Nguyện cầu Đạo Trời, "Mãi Truyền Lưu" Chân Pháp Thầy truyền, "Kiết Vạn Thu" Tâm Kinh Thầy dạy, "Truyền Lưu Sử" Lời Thầy Vũ Trụ , "Mãi Hằng Lưu" Nam Mô Tạo Hoá Thiên ! Nam Mô Ngọc Hoàng Thiên ! Nam Mô Vô Cực Thiên ! Nam Mô Hoan Hỉ Thiên Cương Phật ! Thiên Đạo Thái Bình ! Đệ tử _kính bái Đức Thánh Luân Vương Minh Sư Vô Danh Thị !
KÍNH MỪNG NGÀY PHẬT TỔ BAN TRUYỀN PHÁP PHẬT CHO ĐỨC THẦY VÔ DANH THỊ ! 
09/09/2009_09/09/2021 !  content media
1
0
11
Admin
Oct 09, 2021
In Diễn Đàn Thi Văn
Standing by the seashore, looking out at forever. (Đang đứng bên bờ biển, nhìn vào nơi vô tận.) Feeling the power of the wind, the energy of the sun (Cảm nhận sức của gió, năng lượng của mặt trời) driving the water before me for millennia. (lướt qua mặt nước kia, trước tôi thiên niên kỉ.) Watching the myriad of waves wash over the sand, (Nhìn vào vô số sóng, rửa trôi mặt cát biển,) And hearing one sound created by this endless surf. (Và nghe một âm thanh, từ sóng cơn bất tận.) Seeing each wave different, but all part of the water of one ocean, (Thấy từng sóng khác nhau, nhưng đều chung một biển.) And each wave being unique in its size and shape. (Và mỗi sóng đều mang, hình và dáng riêng biệt.) Feeling their difference around my feet, (Đang cảm nó khác nhau, trên đôi bàn chân tôi.) But knowing that they’re all part of one water of one ocean. (Rồi chợt nhận thức rằng, chúng đều từ một biển.) Nam Mô Hoan Hỉ Thiên Nam Mô Quán Âm Thiên Nam Mô Di Đà Thiên Thiên Đạo Thái Bình.
5
1
24
Admin
Apr 06, 2021
In Diễn Đàn Thi Văn
Thầy đà nhập thế, dạy Nhà Nam Chánh Pháp_Huyền Khung_Đấng Cha Trời Như Ý Tâm Thiền_Như Lai Pháp Giáo chủ Long Hoa_đã xuất đàng. Thầy truyền giáo dạy, lệnh Thiên Tôn Ngủ Kiếm_Trời Thiên để lập đàng Phán xét Cơ này, kỳ mạt hạ Long Hoa lập lại, Hội Thượng Ngàn. Chu Tiên Kiếm Trời_ ấy đầu tiên Phán xử Chư Tiên, chẳng đúng đường Dạy đời lạc nẻo, đường tu Đạo Dạy kẻ tu trì, Trí mờ Tri. Thần Long Kiếm_ấy đứng thứ nhì Xử phân chủng tử, ỷ Long uy Làm cho Thế Đời, cùng Thiên Đạo Loạn cả lên rồi, chẳng còn Suy. Trảm Thiên Ma Kiếm_ấy thứ ba Xử loại Thiên Ma, quá gian tà Phù Phép mây mù ,che mối Đạo Loạn thế, vì đem Phép Mị Tà. Trảm Địa Quỉ Kiếm_ấy thứ tư Trảm chúng Quỉ Ma, hại phá trần Phá Đời, Phá Đạo cho Loạn Thế Phù phép Tà Tinh, dụ dỗ trần. Thiên Lệnh Kiếm_ấy hàng thứ năm Dành riêng các bậc, dẫn nhân sanh Giáo Đạo không Chơn, lầm nẻo Đạo Càng lún càng sâu, Trảm Tiêu Hồn. Cuối cùng, Phán Xét của Trời Cha Minh Cảnh Đài Liên, sẽ lộ ra Ai qua Minh Cảnh_Đài Liên ấy Hiện rõ, đường tơ kẻ tóc_Trần. Còn người tu niệm, Chánh Giác Tha Làm lành lánh dữ, Phước Thiện qua Hiện trên Minh Cảnh, tròn Không Số Ấy được vào nhà_Đấng Phật Gia. Tu đúng Chu Kỳ, ấy là Ta Tu Nhẫn, Tu Nhịn_ Pháp Phật Gia Luyện Đạo, luyện Tâm tròn Trinh Sáng Minh Cảnh Đài Liên_Hiển Không Ta Hiển Thần_Hiển Thánh_Quờn Tiên Cốt Đạo Đắc Kim Thân_Dự Long Hoa ! Nam Mô Hoan Hỷ Thiên Nam Mô Quán Âm Thiên Nam Mô Di Đà Thiên Thiên Đạo Thái Bình ! Đệ tử_Kính Bái Đức Thánh Luân Vương_Minh Sư Vô Danh Thị !
5
0
32
Admin
Apr 06, 2021
In Diễn Đàn Thi Văn
Một kiếp người, sinh vào trong nhân thế Sống sao tròn, vẹn hai chữ Nghĩa Nhân Báo thâm ân, Ơn Tứ Trọng cho tròn Trời cao rộng, Thiên Chân luôn cạn tỏ. Đời chỉ Thẹn : Thân chôn trong Dục Ái Trí lưu mờ, Chân Lý chẳng tầm Tri Uổng kiếp người, Nhân Đức quá Mờ_Suy Phí Hạnh Đức, không vuông tròn chữ Đạo. Cao Danh Xưng, chôn Tâm trong Bản Ngã Lợi Ái đầy, chôn Tánh trong Ngũ Ấm dục thân Lắm Quyền Uy, bỏ quên chữ Khiêm Hạ ở thế trần Sùng Tôn quá, quên Giản Dị của Chân Nhân Vô Tướng. Chữ Nghĩa Nhân, gửi Đạo Đồng cùng khắp cả Chánh Đạo ! là một Con Đường một Lí Tưởng Ta đi Thầy Di Lạc, xuất Chân Nhân là Minh Sư Vô Danh Thị Lập Đạo của Trời, lập Pháp_Đấng Tổ Phật Như Lai. Giáo nhân sinh, Tu Chánh Hạnh_Huệ Khai Đắc Tâm Pháp, Đắc Kim Thân tại thế Như Ý Pháp, chu kỳ Thượng Ngươn Thánh Đức Chánh Pháp Trời, Hiệp Tam Giáo Ngũ Chi. Phật xuất sanh, kết Thiên Xích nối Linh Đài Quy y chúng, dạy Chân Nhân xuất thể Tu Đắc Pháp, Hườn Kim Tiên_Ta vạn cổ Đắc Kim Thiền, Tam thể Phật hiện Toàn Chơn. Đạo Đồng ơi, tu là Chánh Kiến để Ta thoát Mị Tà Tu là Chánh Định, để Đạo Ta Trinh Sáng Tu là Hiến Ái, để Nguyên Thần Ta_ Hườn Đạo Nhập Hoá vào, Chân Ái Đấng Hoan Hỷ Thiên. Thánh Luân Vương_Đấng Tổ Phật Bạch Vân Kỳ Xuất sanh thế, Thức Tỉnh các Thần Minh Linh Giác Cứu nhân loại, Thoát luân hồi trong vạn kiếp Rước Vạn Phật, tu hành để Phản Bổn Hồi Nguyên. Gửi Đạo Đồng, lời Yêu Thương từ trong Chánh Ngữ Chúc tất cả Đạo Đồng, Chánh Niệm để Hồi Quy Nguyện cả Đạo Đồng, vẹn đủ Chánh Tư Duy Nhận biết Tỏ, Chánh Giác trong lời kinh Đức Thánh Luân Vương_ Minh Sư Vô Danh Thị ! Nam Mô Hoan Hỷ Thiên Nam Mô Quán Âm Thiên Nam Mô Di Đà Thiên Thiên Đạo Thái Bình ! Đệ tử_Kính Bái Đức Thánh Luân Vương_Minh Sư Vô Danh Thị !
4
0
12
Admin
Mar 15, 2021
In Chiêm Nghiệm Kinh Sách
Dạ! Con là Đệ Tử, con kính xin cuối đầu đảnh lễ Đức Phật Thầy Vô Danh Thị và Sư Mẫu tôn quý. Với sự đồng ý của Sư Mẫu, Người đã đưa cho con quyển THAM THIỀN NHẬP ĐỊNH và một số kinh sách THÁI BÌNH với mục đích để cho con chiêm nghiệm hàng ngày. Sẵn đây, con xin phép được tiếp tục đánh lại quyển THAM THIỀN NHẬP ĐỊNH, mỗi ngày vài trang, cho đến khi kết thúc. Một phần vì mục đích tự thân học tập, một phần để lưu lại về sau, một phần muốn chia sẻ với các bạn đọc khắp nơi một quyển sách quý. Hễ ai có duyên với Kinh Sách Thái Bình, thì cùng vào đây xem và cũng có thể copy lại rồi in thành sách và chia sẻ với nhiều người khác để cùng tu tập. Nam Mô Hoan Hỉ Thiên Cương Phật. Nam Mô Quán Âm Như Lai. Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. 🌹🌹🌹 *** THÁI BÌNH THI VĂN TÂM LINH ĐẠO HỌC Tập 20 THAM THIỀN NHẬP ĐỊNH TRUNG TÂM ĐẠO HỌC THÁI BÌNH Xuân 1995 *** CẢM TẠ Con thành tâm cảm tạ Thiên ân của Đức Phật Tổ, Đức Cha Trời Mẹ Đất, và Cộng Đồng Cửu Phẩm - Phật, Tiên, Thánh, Thần - Tam Giới Thiên Địa Nhân. Con cũng thành tâm cảm tạ công ơn Thầy Tổ và chư vị Đạo Hửu ở địa phương và năm châu thế giới, đã đặc biệt quang chiếu Thanh Quang Điển Lành và trợ giúp cho con có phương tiện thực hiện các tập sách - Thi Văn Tâm Linh Đạo Học - để con và chư vị Đạo Hửu có cơ hội phụng sự Cơ Thiên Địa Đại Đạo của Đức Như Lai Phật Tổ và Đức Thiên Địa Phụ Mẫu. Con chân thành ước mong được chia sẻ Tình Thương, Đạo Đức, và sự hiểu biết về Sức Khoẻ và Tâm Linh Điển Quang Đạo Học cùng với cộng đồng Nhân Sinh, Vạn Linh Tam Giới. Một lần nữa con xin thành tâm đảnh lễ và cảm tạ Thiên Ân Bề Trên, và con đặc biệt cảm tạ chư vị Đạo Hửu, Thân Hửu cùng tất cả quí bạn đọc khắp nơi trên thế giới đã và đang dành rất nhiều cảm tình và sự trợ giúp quí báu. Trân trọng kính bái, Thầy Vô Danh Thị. *** LỜI TỰA Tu Tâm Tự Học. Tu học là để biết rõ các vật mà ứng hiệp được cái Thiên Lý tự nhiên. Còn tu tâm luyện Đạo là để cho mình cảm ứng ngộ tánh Thiên Lý. Còn sự đốn ngộ hiểu biết là do cái tâm của con người. Khi tâm tỏ sáng, lo gì sự việc xảy đến mà mình không soi được. Vậy việc Tu Tâm Tự Học cốt là tự làm sáng cái tâm mình. Còn người đang tu học, chỉ lo tâm mình chưa sáng, chứ không cần lo Vũ Trụ và dòng đời bên ngoài thay đổi. Người dùng chí tu tâm không khác gì người trồng cây vậy. Lúc đầu chỉ có một hạt mầm, chưa có thân cây. Khi có cành rồi thì lại có lá, có hoa, có quả. Lúc mới trồng chỉ lo sự tài bồi phân bón, đừng trông mong có hoa có quả, có lợi có lộc. Hễ cây tốt thì tự nhiên có hoa có quả, có lợi có lộc. Còn Tu Tâm Tự Học là vun bồi cái tâm cho sáng, như tự lọc cho mình một dòng nước trong lành. Nước dơ bẩn tự nó thanh lọc trở thành trong. Như cái gương bị bụi bám thì mờ. Bụi ấy là cái tư dục của con người ta. Cái tâm vốn không tối, chỉ vì cái tư dục che đi, cái tạp tục làm hại. Nếu bỏ được cái tư dục, cái tạp tục, thì tự nhiên tâm sáng. Tâm đã sáng, học bao nhiêu cũng không rối, càng học càng thông suốt, và hiệp được chơn lý Nhất Nguyên. Đức độ là cái gốc Tu học là cốt yếu. Đi về cái đức độ là nguồn gốc của Hư Vô. Đi về cái tu học là pháp lý ứng dụng. Người đã có tâm cầu học là đã khêu sáng ánh sáng linh giác của chính mình. Khi đã sáng, tự nhiên cái Linh Tâm thông suốt, thấu triệt được chơn lý Hư Vô. Lúc đó không câu chấp việc gì. Hay thì cầu học, dỡ thì tu bổ cho linh tâm. Tâm Học Thanh Tịnh Minh Đạo Tu Học Cảm Ứng Linh Đạo Kính Bái, Đức Thầy Vô Danh Thị. Chơn Đạo Vô Hình. Chơn Phật Vô Tướng. Chơn Nhơn Vô Danh. Chơn Tu Vô Tranh. (Hết trang 2.)
Quyển THAM THIỀN NHẬP ĐỊNH - (Đây là tập 20 trong bộ THÁI BÌNH THI VĂN TÂM LINH ĐẠO HỌC - do ĐỨC THẦY VÔ DANH THỊ viết.) - năm 1995. content media
6
27
241
Admin
Mar 04, 2021
In Chiêm Nghiệm Kinh Sách
* Chú thích: Bộ THIÊN THƯỢNG CHƠN KINH gồm 47 quyển, do Đức Phật Thầy Vô Danh Thị sáng tác vào những năm 1995 - 1996, dưới bút danh THÁI BÌNH. THÁI BÌNH Tập 1 - NGƯỜI TU THIỀN: Nói lên đường lối tu hành Tịnh Tâm Dưỡng Ý, để cho các kinh mạch và điển quang khai thông, để hiệp vào luồng Chơn Kinh Vô Tự. THÁI BÌNH Tập 2 - HỒI QUANG PHẢN CHIẾU: Gồm các bài trường thiên, nói lên khái quát đường lối tu hành luyện Đạo và hành trình chứng ngộ Đạo Pháp và các bài khuyến tu cho những người sơ tu. THÁI BÌNH Tập 3 - TÌNH YÊU & SỰ GIẢI THOÁT: Là nói lên một gia đình có chồng, có vợ, có con, mà vẫn tu được đạt Đạo; xuất hồn đi tu dưỡng đạo đức. Và một số triết lý của Phật gia. THÁI BÌNH Tập 4 - THÁI BÌNH THI TẬP: Gồm có những bài thơ để đóng góp cho sự tu học và an dưỡng đạo đức. THÁI BÌNH Tập 5 - ĐẠO ĐỨC KINH: Là đường thiêng liêng Đạo Học khai mở thần kinh để hiệp với Cộng Đồng Tam Giáo, để học Ngũ Đức, Ngũ Kinh, Ngũ Luân, Ngũ Lý, để thuận lòng Trời và cơ Đại Đồng tôn giáo. THÁI BÌNH Tập 6 - TÌNH YÊU & SỰ SIÊU THOÁT: Là nói lên người tu thiền được xuất Hồn và Vía đi học Đạo. Cả hai cùng nhau dìu tiến trên đường Đạo và giúp nhau tu hành cho Âm Dương được nhuần, thành Tiên Đồng Ngọc Nữ. THÁI BÌNH Tập 7 - NHƯ Ý PHÁP MÔN: Pháp NHƯ Ý do Đức Vô Cực đã cho ra đời trong thời kỳ Mạt Pháp của các pháp môn. Pháp NHƯ Ý là thay vào vị trí đó, để cho con người tu dưỡng đạo đức của thời kỳ Thượng Ngươn Thánh Đức. THÁI BÌNH Tập 8 - CÔNG LÝ THÁI BÌNH: Là những câu Văn Phật Đạo Học ca dao truyền cảm, kết thành từng bốn câu thơ ngắn, sống động vô cùng. THÁI BÌNH Tập 9 - TÂY DU HỌC ĐẠO: Là Tiên Đồng đi chu du vấn Đạo, độ đời, và có kỳ duyên gặp Tiên đàm Đạo. THÁI BÌNH Tập 10 - VĂN NGÔN THUẬT LUẬN: Là những câu triết lý vô giá của Đại Thừa Tam Giáo, một đường gươm trí huệ tinh thần; một câu văn Đạo để thay đổi vị trí tất cả. THÁI BÌNH Tập 11 - VẤN ĐẠO THÁI BÌNH: Là sưu tập các câu vấn đáp về Tâm Linh Đạo Học của các nơi Năm Châu đã đặt ra. THÁI BÌNH Tập 12 - CỔ NHẠC THÁI BÌNH: Là chọn lọc những bài ca nói lên tấm lòng vì Đạo xả thân, vì đời mà giáp mặt với cuộc sống hiện thực, rồi xử thế trong một tấm lòng từ bi vô thượng, lấy trí dũng khắc phục tâm ma, lấy Đạo Trời tu thân lập nghiệp, cho văn học thấm sâu trong lòng nhân loại để có kiến thức văn minh mới, văn hoá mới trong âm nhạc cổ truyền Việt Nam. THÁI BÌNH Tập 13 - TÌNH YÊU CỦA CÁC VỊ BỒ TÁT: Là bậc thượng học biết đem xã tắc nhân sinh đồng loại cho trên dưới Thái Bình, để đức lớn trường sinh, sống đời đời với nhân loại. THÁI BÌNH Tập 14 - THÁI BÌNH TRUYỆN NGẮN THI TẬP: Gồm lại những mẫu chuyện có ý nghĩa xây dựng đạo đức và đốn ngộ chơn lý trong những câu chuyện ngắn hữu duyên đạt Đạo. THÁI BÌNH Tập 15 - TIÊN ĐẠO LUYỆN ĐƠN: Là một cuốn kinh xác định vị trí của Đạo và đường dẫn tiến tu đắc Kim Thân, để đắc Pháp, đạt Đạo, thành Chánh Quả. THÁI BÌNH Tập 16 - ĐẠO LỚN VÔ TRANH: Là đạt tới chỗ Toàn Chơn của Đạo, tức là Đạo Lớn Vô Hình Siêu Bóng, Phật Lớn Vô Tướng Siêu Quang, Niết Bàn Vô Ngã Phi Phi Tưởng. THÁI BÌNH Tập 17 - ĐẠO ĐỨC CỦA BẬC QUÂN TỬ: Là đạo đức của những nhà đại diện tinh thần, đại diện quần chúng, cần phải học để biết Tu Thân, Tề Gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ. THÁI BÌNH Tập 18 - LUYỆN ĐẠO TRONG BA DÒNG NƯỚC: Là nói lên "Anh" thật khờ dại, được ngộ Đạo Lớn của Trời; và Sư Phụ dạy cách xử thế trong ba dòng nước. THÁI BÌNH Tập 19 - DI LẠC TRƯỜNG THIÊN: Diễn tả các cung, các cảnh Trời Đại Thiên và Trung Thiên Thế Giới. Những cảnh trí thật Thái Bình vô vi an tịnh. Và nói lên đời sống của các vị Thiên Tiên sống chung trong cơ Đại Đồng Chơn Linh trong biển yêu của Đấng Chí Tôn. THÁI BÌNH Tập 20 - THAM THIỀN NHẬP ĐỊNH: Nói lên sự hiểu biết rõ ràng mạch lạc đường Đạo từ đây về Thiên Không phải vượt qua bao nhiêu sự thử thách để đạt Đạo. THÁI BÌNH Tập 21 - ĐỐN PHÁP NGỘ KHÔNG: Nói về sự chay tịnh. Ăn chay và hành Đạo như thế nào cho đúng đạo đức của người tu luyện; và Thầy giảng về Thất Chơn Chuyển Thế, Thất Tình Lục Dục, và sự hoá giải của chơn lý. THÁI BÌNH Tập 22 - ĐÔNG PHƯƠNG HUYỀN HỌC: Nói lên chỗ Đạo Thành Pháp Linh - chí linh, chí diệu, chí vô tư của Đạo; những câu văn thanh nhẹ truyền cảm vô cùng. THÁI BÌNH Tập 23 - TỰ KỶ GIÁO PHÁP: Nói lên những triết lý và kinh tạng đốn pháp cho hàng Tam Giáo Đại Thừa học Đạo. Nó là cuốn kinh điển truyền tâm mở trí tuệ, để thông suốt con đường Đạo, sớm mở huệ theo hàng Đại Giác để tu dưỡng Đạo bên Thầy. THÁI BÌNH Tập 24 - HÀNH ĐỘ HOÁ DUYÊN: Là một cuốn kệ, do các vị Thiên Tôn Chưởng Giáo dạy lại những câu thơ văn kinh luận; ngắn gọn, hàm chứa chơn lý của Đại Thừa Tam Giáo - Phật Đạo, Tiên Đạo, Thánh Đạo. THÁI BÌNH Tập 25 - MINH ĐẠO CHƠN KINH: Là một cuốn kinh nói lên cách gom ý, dưỡng thần, tỉnh Đạo, và thấu hiểu thế nào là chơn lý Nhất Nguyên, để tu dưỡng trong đời Tân Dân Minh Đức. THÁI BÌNH Tập 26 - LUÂN THƯỜNG ĐẠO LÝ: Nói về đạo xử thế của các bậc Trung Lương Hiếu Nghĩa. Đây là bộ Ngũ Luân Kinh Điển của thời đại mới. THÁI BÌNH Tập 27 - TAM SIÊU CỦA ĐẠO: Tức là Chơn Nhân tu tới chỗ Siêu Quang, Siêu Trí, Siêu Linh. Đạt đến đó là cõi Chơn Nhân Vô Danh, Chơn Tu Vô Tranh, thì mới thật sự là Toàn Chơn của Đạo. THÁI BÌNH Tập 28 - NGỘ ĐẠO VÔ DANH: Là đi tới chỗ Đạo Lớn Vô Danh Chi Bảo, Đại Đạo Vô Thinh Chi Giáo. Đức Chí Tôn truyền dạy chỗ Vô Thỉ Toàn Chung của Đạo. THÁI BÌNH Tập 29 - TÌNH YÊU CỦA THỜI KỲ SƠ KHAI: Là khởi đầu của mọi tình trong nguyên thuỷ, từ Vũ Trụ đến thảo mộc và các giới như một người tri kỷ yêu trong sáng suốt để phụng sự nhân loại. THÁI BÌNH Tập 30 - TU DƯỠNG BÊN THẦY: Là được trực tiếp vào Thiên Không Đại Định luyện khí Hư Vô, và được Đức Chí Tôn dạy Đạo Cảm Ứng. THÁI BÌNH Tập 31 - ĐẠI THỪA TAM GIÁO: Là 36 bài hướng đạo, chỉ rõ đường Đạo từ khi xuất thần đến hiệp vào Đại Đạo, và cách tụ kết linh khí để lập đảnh an lư mà tạo thành Thánh Thai Kim Tiên. THÁI BÌNH Tập 32 - TÌNH YÊU DI LẠC: Là những áng văn thơ phú linh diệu kết thành tình yêu của Hư Vô, của Đại Thiên Thế Giới, của Thầy Mẹ và Chư Phật Chư Tiên, kết hợp; rất minh triết và sống động. THÁI BÌNH Tập 33 - CA KHÚC THÁI BÌNH: Là những bài ca, hò trong đời mới trong nền âm nhạc đại đồng nhân gian hoà tấu theo tiếng nói của thiên nhiên Đạo Học đưa văn hoá vào một thức sống Thái Bình đạo đức. THÁI BÌNH Tập 34 - THÁI BÌNH CA PHÚ: Là những bài nam nữ hát hò đối đáp trong ruộng lúa đồng xanh, trong nhân gian ngày mùa hưởng ơn Trời thọ lộc, vui trong cái sức tao nhã phú thi, yêu trong tình quân dân đồng tiến đức. THÁI BÌNH Tập 35 - SỨC ĐẠO TRONG LÒNG NGƯỜI: Đạo đức mới sáng tròn bầu Vũ Trụ, văn minh lành thượng phẩm chí nhân; trong lòng người có ánh sáng của trí tuệ đó là sức mạnh Thiên Khai Huỳnh Đạo. THÁI BÌNH Tập 36 - ĐỊNH SỐ CỦA QUẢ ĐỊA CẦU: Là một cuộc biến thiên tân tạo theo chu kỳ của Ngũ Ngươn, Ngũ Vân, mà tất cả người và vật đều thọ bẩm sanh trụ hoại diệt của nó. THÁI BÌNH Tập 37 - VIỆT NAM ANH KIỆT: Là những bài thơ danh sử nói lên đức tính của bậc vĩ nhân vì Đạo nhân xả thân làm nên lịch sử để lại những tinh hoa trong tình yêu đại chúng. THÁI BÌNH Tập 38 - ĐỊA ĐÀNG VIỆT NAM: Là danh phận địa lý hữu ích trong đất linh nhân kiệt, kết lại thành một tập thi phú hàm tích về tình người yêu nước, yêu quê hương. THÁI BÌNH Tập 39 - VŨ TRỤ KẾT THỂ: Là nói lên khí hoá thời tiết và các đường kinh tuyến, vĩ tuyến, và đường xích đạo, hoàng đạo, có ảnh hưởng đến thời cuộc và khí hoá Thiên Tiên. THÁI BÌNH Tập 40 - ĐẠO ĐỨC CỦA HÀNG PHỤ NỮ: Là nói lên phụ nữ có thiên chức để làm mẹ; có tánh đức để làm nên bậc đại trí, khôi phục lại chức năng của phụ nữ trong Đời Mới. THÁI BÌNH Tập 41 - KINH LÝ: Là nói lên các lý của Vũ Trụ vận hành nhất lý thông vạn lý minh, để kiến thức vào trong muôn ngàn hữu dụng, chỉ dùng một lý để khai sáng Ngọn Đuốc Chơn Lý. THÁI BÌNH Tập 42 - KINH LẬP: Một lời nói hay làm nên lịch sử; một ý kiến hay lập ra lương sách; một giai thoại sáng suốt lập lại được sự Thái Bình. THÁI BÌNH Tập 43 - KINH BANG: Một chơn lý ban ra hoàn cầu toả sáng; một ngọn đuốc huệ quang khai sáng được quốc thái dân an, hạnh phúc trăm họ. THÁI BÌNH Tập 44 - KINH THÔNG: Trong được định tâm thông suốt, ngoài hiệp Đạo là huyền, nhờ vậy mà xử thế đúng mực thước. THÁI BÌNH Tập 45 - KINH ĐẠO: Là Chơn Truyền của 12 chơn huệ trong người; dạy nó, luyện nó thành 12 bộ Hàng Lâm Thượng Học để đắc ngộ Thiên Cơ, khải ngộ chỗ siêu thoát. THÁI BÌNH Tập 46 - TÌNH YÊU CỦA NGỌN ĐUỐC CHƠN LÝ: Tu để khai sáng đức nhân, hoà đồng với Thiên Đạo, theo sự sáng của Đấng Chí Tôn khai hoá ngọn đuốc Thiên do Đức Ngọc Hoàng chỉ dạy. THÁI BÌNH Tập 47 - CƠ TÁI TẠO: Nói lên vận số của Ngũ Ngươn, Ngũ Vận, Ngũ Hành đang thay đổi trong định số của quả địa cầu. - Hết -
4
1
331
Admin
Mar 03, 2021
In Diễn Đàn Thi Văn
ĐỆ tử từ khi biết được Thầy. PHỔ truyền kinh pháp khắp đó đây. THANH tâm nghe dạy cùng Chánh Pháp. THIÊN thơ vạn quyển chỉ có Thầy. KÍNH cẩn ơn này ôi diệu phúc. CHÚC cho khắp thế ai diện mục. SƯ Mẫu từ nghi đều kính phục. MẪU trên muôn Mẫu mà cung cúc. MÃI thương nhân loại mà ban phúc. MÃI yêu đệ tử ôi kính phục. ĐẠI hạnh cho con nơi trần tục. AN trong cái an quá diễm phúc. ĐẠI phước cho con mãi bên Thầy. PHÚC này con mãi nhớ từ đây. ĐẠI Thiên Thế Giới đều nghinh tiếp. ÂN xá từ Trời rộng thang mây. ĐẠI thành công Đông Tây chào đón. HẠNH của MẪU -THẦY luôn sáng loáng. ĐẠI đức, đại từ, đại chánh đoan. TỪ dung Sư Mẫu mãi trường toàn. Nam Mô Hoan Hỷ Thiên. Nam Mô Từ Mẫu Thiên. Đệ tử Phổ Thanh Thiên Kính bút
ĐỆ TỬ PHỔ THANH THIÊN KÍNH CHÚC SINH NHẬT SƯ MẪU MÃI MÃI ĐẠI AN, ĐẠI PHÚC, ĐẠI ÂN, ĐẠI HẠNH, ĐẠI TỪ. content media
5
0
21
Admin
Mar 02, 2021
In Diễn Đàn Thi Văn
Sư Mẫu gửi lời cảm ơn đến tất cả đệ tử vẫn luôn nhớ đến ngày sinh thần của Sư Mẫu trong suốt những năm qua, Sư Mẫu rất cảm động về điều đó! Các con đã không ngại dịch bệnh và đường xá xa xôi, mà vẫn sum họp tại các Trung Tâm để cùng chung vui với Sư Mẫu. Sư Mẫu rất vui khi thấy Huynh Đệ Tỷ Muội các con yêu thương và quay quần bên nhau, làm cho niềm vui đó được nhân lên gấp bội. Sư Mẫu mến chúc cho các con thân tâm thường an lạc, tâm linh luôn được thăng tiến không ngừng. Nhân dịp này, chúng ta hãy đồng: * Cầu nguyện cho Chánh Pháp Đạo Trời được phổ rộng truyền xa, mỗi ngày mỗi lan toả và chạm tới được những tâm linh đang mong chờ sự cứu rỗi. * Cầu nguyện cho Đức Thầy có được sức khoẻ an khang, báo thân trường thọ, để dìu dắt chúng đệ tử trên con đường học Phật, tu Đạo. * Cầu nguyện ơn trên luôn ban Hồng Ân và gia hộ cho chúng đệ tử Đạo Trời được đồng thành tựu trên con đường Giải Thoát. Nam Mô Vô Cực Thượng Đế Nam Mô Vô Cực Mẫu Thiên. THƯƠNG TẶNG!
SƯ MẪU GỬI LỜI CẢM ƠN ĐẾN CÁC ĐỆ TỬ TRONG NGÀY SINH NHẬT. (2021) content media
6
1
238
Admin
Mar 02, 2021
In Diễn Đàn Thi Văn
Mừng ngày, Sư Mẫu Sinh Thần Con dâng, kính lễ dòng thơ cúng dường Chúc Thầy_Sư Mẫu An Khang Sinh Thần Hạnh Phúc_Rộn Ràng Niềm Vui. Người là Đấng_Mẫu Nghi Thiên Hạ Phò Cơ Trời_ Trợ Phật Giáo dân Trợ duyên, sát cánh bên Thầy Lo toan tất cả, cho Thầy yên tâm. Người âm thầm, ngoài trong vẹn đủ Lo cho Thầy, an ổn giáo truyền Dạy ra, Chánh Pháp Thượng Kỳ Cứu An nhân loại, cứu Nguy thế trần. Lòng Từ Ái, của Người Cao Vợi Không ngôn từ, có thể diễn ra Lòng Từ_Bác Ái_Vị Tha Phò Thầy, Lập Đạo_Lập Kinh phổ truyền. Truyền Pháp Phật, khắp năm châu bốn biển Cứu Vạn Tiên_Vạn Phật luân hồi Lập Đời_Thánh Đức Thượng Ngươn Long Hoa Đại Hội_Phong Kỳ Thượng Thiên. Lòng con trẻ, cảm ân công đức Của Đức Ngài _Sư Mẫu kính yêu Chúc ngày, Sinh Nhật Mẫu Nương Vạn điều Hạnh Phúc, bên Thầy kính yêu. Nam Mô Hoan Hỷ Thiên Nam Mô Quán Âm Thiên Nam Mô Di Đà Thiên Thiên Đạo Thái Bình ! Đệ tử_Kính Bái Đức Thánh Luân Vương_Vô Danh Thị cùng Sư Mẫu Tôn Kính !
KÍNH MỪNG !  NGÀY SINH THẦN CỦA MẪU NƯƠNG TÔN KÍNH ! - Đệ Tử Hà Hoài Bảo. content media
2
0
16
Admin
Mar 02, 2021
In Diễn Đàn Thi Văn
Lần đầu tiên con biết làm bánh kem Dâng lên Mẹ trong ngày lễ sanh thần Dù lòng con - còn bao sự ngổn ngang Và trăm ngàn - nỗi nhọc nhằn cay đắng!!! Con gạt hết, muốn trở về bên Mẹ Dòng suối ngọt - con thủ thỉ mọi điều Về bên Mẹ - con nhận sự bình an Để chia sẻ những điều thầm kín nhất !!! Con nhớ Mẹ - dù chưa lần gặp mặt Nhưng Hạnh Mẹ - con thực sự khắc ghi. Mẹ ơn phúc - hơn hẳn mọi người nữ Luôn thấu hiểu - lòng con trẻ trở trăn. Hôm nay đến - ngày sanh thần của Mẹ Con chỉ biết gởi thật nhiều lời chúc Gửi tới Mẹ - người con luôn kính yêu! Rồi có ngày - ước mơ thành hiện thực! Học hạnh Mẹ - con sải bước tâm linh. Nam mô Hoan Hỷ Thiên Nam mô Từ Mẫu Thiên
CON NHỚ MẸ - (Mừng Sinh Nhật Sư Mẫu - 2021.) - Đệ Tử Tuệ Hỷ Phúc. content media
2
0
32
Admin
Feb 22, 2021
In Diễn Đàn Thi Văn
Moon, Mountains, Meditation Sun, Solitude, Silence… Do we pass the simple things in life without noticing them? Or do we stop, notice, admire, then walk on forgetting them? Do we cherish them like a good friend who we’re always happy to see? Or are we embraced by these things, the experience forever changing our lives? Walk with me and together let us see, The simple things in life. Amen Happy Buddha Amen Happy Buddha Amen Happy Buddha.
3
1
59

- (Bài đăng trên diễn đàn)

Admin

Admin

Admin
More actions

(Chỉnh sửa hồ sơ)

bottom of page