top of page

Contact (Liên Hệ)

*Những vấn đề liên quan đến website, xin vui lòng gửi email đến  dilacphatphapbitruyen@gmail.com

*Những vấn đề liên quan đến tu học, xin vui lòng gửi email đến mienban@hotmail.com

​(điền tên của bạn vào đây)

​(điền email của bạn vào đây)

​(điền chủ đề của tin nhắn vào đây)

​(điền tin nhắn của bạn vào đây)

Cảm ơn bạn đã gửi tin nhắn!

bottom of page