Forum Posts

Minh Tâm
Feb 03, 2021
In Đàm Luận
**************************** Thiền Định để - Tâm Khai - Các Giác Quang - Linh Cảm Thiền Định để - Trí Khai Tánh – Nhãn Tạng Tâm Kinh Thiền Định để - Trí Tri – để Tri Ra – Thiền Cơ Chi Đạo Thiền Định để - Thông Thiền 'Tầm Ra - Bản Thể Chơn Nhơn Thiền Định để - Thông Thiên - Du Học trên - Thiên Thượng Giới Thiền Định để - Ngộ - Ngộ cái Ngộ - ta là ai – trong Thiên Đạo Thiền Định để - Giác cái Giác Quan Thứ Sáu – Mở Tiềm Năng Thiền Định để - Hiểu cái Hiểu - Kỳ Hình - Trong Vô Tướng Thiền Định để - Biết cái Biết – của Bản Thể Chơn Tiên Thiền Định để - An cái An – của Kỳ Kinh - Sinh Lục Độ Thiền Định để Học – Học cái Học – Kỳ Nhân Đạt Đạo Thiền Định để - Kỉnh cái Kỉnh Cổ - Nghinh Kim Thiền Định để - Đi cái Tâm – Đi Mây - Về - Hiệp Gió Thiền Định để - Đến cái Đến – của Thiên Đạo - học Di Sư Thiền Định để ( Quy ) Cái Tâm Vào “NHẤT ĐẠO – THIÊN” ************************************************* NAM MÔ TÂY PHƯƠNG BẠCH KHÍ TRIỀU NGUYÊN NAM MÔ ĐÔNG PHƯƠNG THANH KHÍ TRIỀU NGUYÊN NAM MÔ TRUNG ƯƠNG NGŨ KHÍ TRIỀU NGUYÊN NAM MÔ NAM PHƯƠNG XÍCH KHÍ TRIỀU NGUYÊN NAM MÔ BẮC PHƯƠNG HUYỀN KHÍ TRIỀU NGUYÊN NAM MÔ HOAN HỈ THIÊN THIÊN ĐẠO THÁI BÌNH.
4
0
137
Minh Tâm
Feb 03, 2021
In Diễn Đàn Thi Văn
Xuân Yêu Thương - đã Bừng lên - Khắp Ngả Như gửi Tình - trên Chiếc lá - Mộng Mơ Nhìn màu Xanh - Rừng Núi đẹp - vô Bờ Xuân đả Đến - Mà còn mơ - Theo Gió *************************************** Câu Thơ viết - Cũng đành lòng - Dang Dở Bởi vần Gieo - còn nặng ..! Luật với Khung Dòng Thời Gian - thì vẫn mãi - Lạnh Lùng Chẳng chịu Đợi - Theo cùng Mình - Suy Nghĩ ***************************************** Tạm biệt nhé..! Những Cái.. gì Năm Cũ Tâm nhẹ Nhàng - rũ bỏ. những Buồn… Vương Lòng Hân Hoan ! Biết vạn vật.. Vô Thường Hảy gìn giữ.! Tình Thương “Thầy” Trao Tặng **************************************** Xuân đã Về ..! Hoa Tươi say - Tắm Nắng Những Hàng cây.! Tuyết Trắng đã - Tan Rồi Nàng Trung Trinh - Cười nụ Đẹp - trên Môi Hãy Tận Hưởng “ Khí Hạo Nhiên” Trời Đất *************************************** Tân Sửu về..! Hiện đang Chờ.. trước Ngõ..! Bản nhạc Thiền .! Theo Gió .cứ Ngân Nga Lời Thề xưa..! Vang vọng mãi.. Trong Ta Lôi Âm Tự ..! Quyết Một Ngày..Trở Lại..? ************************************** LẶNG BƯỚC ĐỘC HÀNH
3
1
18
Minh Tâm
Jan 31, 2021
In Đàm Luận
********************************** Nhiệm Màu - cái Đạo - bên Trong Không Lòng mới “Chứa” Đạo trong Không Lời Không Mình – Đạo Mới – Sanh Thời Không Tình mới Hiệp Sáng Ngời Biển Yêu ****************************************** Không Tham - Mới Ngộ - Thiên Điều Không Trần mới Giác chín Chiều Thời Gian Không Lòng – mới Chứa – Thanh Quang Không Tranh mới Đắc Đạo Vàng Như Lai *************************************** Không Danh – Mới nhẹ - Thiên Hài Không Lo mới đến Bồng Lai hóa Hình Không TínhToán - Huệ Mới Sinh Không Nhân Quả Nữa để Mình thành Tiên *************************************** Không gian Dối – Ngộ Chân Truyền Không Lời Nói phạm lòng Riêng mới Thành Không Đua – Danh Lợi – Thế Sanh Không dua Nịnh để Tánh Lành hiện Ra ******************************************* Không Cầu – Lợi Kỷ - cho Ta Không Theo Nhân Giới lòng Tà mới Yên Không Thiên Vị - Để Tâm Siêu Không Lòng Phiền Não biển Yêu mới Thành ************************************* Không Buồn – Nhân Nghĩa – Thế Sanh Không vì Nhất thể mà Tranh Thánh Hiền Không ỷ - Tài Trọng – Tự Nhiên Không theo Phe Nhóm lòng Riêng thoát Trần ***************************************** Không Chê – Hạ Giới – Phù Vân Không Chấp Thiện Ác Tinh Thần mới Siêu Không Vào – Trong Các – Giáo Điều Không NÊN ( nghi kỵ ) LINH TIÊU Luật TRỜI ******************************** NAM MÔ QUÁN ÂM THIÊN NAM MÔ DI ĐÀ THIÊN NAM MÔ HOAN HỈ THIÊN THIÊN ĐẠO THÁI BÌNH
3
0
34

- (Bài đăng trên diễn đàn)

M
Minh Tâm

Minh Tâm

More actions

(Chỉnh sửa hồ sơ)